Η συνέντευξη είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία από την οποία περνά ένας εργαζόμενος προκειμένου να επιλεχθεί για μία θέση εργασίας. Ο εργοδότης κρίνει αν το άτομο που έχει απέναντί του είναι το κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με τη γενική συμπεριφορά του.

Ποια είναι τα στοιχεία-κλειδιά που θα οδηγήσουν σε επιτυχημένη έκβαση της συνέντευξης; Ποια χαρακτηριστικά σας πρέπει να παρουσιάσετε στη συνέντευξη αλλά και στο βιογραφικό σας για να κατακτήσετε την εργασία που επιθυμείτε;

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε κάποιες πολύ σημαντικές πτυχές ικανές να διαμορφώσουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

  •         Κάντε την απαιτούμενη έρευνα για την εταιρεία

Πριν τη συνέντευξη εργασίας είναι πολύ βασικό να γνωρίζετε χρήσιμες πληροφορίες για την εταιρεία. Στη διάρκεια της συνέντευξης φροντίστε να προβάλλετε τις γνώσεις για την εταιρεία όπως επίσης και σημαντικά ορόσημά της. Είναι κάτι που θα εκτιμηθεί πολύ θετικά καθώς δείχνετε ότι αφενός έχετε γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρεία και αφετέρου προβάλλετε τη διάθεσή σας για εργασία σε μία τόσο αποδοτική εταιρεία.

  •         Επιμεληθείτε την εξωτερική σας εμφάνιση

Όλοι γνωρίζουμε ότι η πρώτη εμφάνιση παίζει σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη της συνάντησης. Προβάλλετε την πιο επαγγελματική σας εμφάνιση και φροντίστε να είστε ανοιχτοί, χαμογελαστοί και πρόθυμοι να μιλήσετε για τον εαυτό σας. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η σταθερή χειραψία είναι από τις βασικές κινήσεις για να κερδίσετε τις πρώτες εντυπώσεις.

  •         Οργανώστε τι θα πείτε για τον εαυτό σας

Ο εργοδότης θέλει να σας ακούσει να μιλάτε για τον εαυτό σας ώστε να αντιληφθεί τι είδους εργαζόμενος είστε και τι μπορείτε να προσφέρετε στην εταιρεία. Προσοχή όμως! Θα πρέπει να έχετε σχεδιάσει τι θα πείτε και να προσέξετε να είστε εντός θέματος και να απαντάτε με ακρίβεια. Αναφέρετε στη συνέντευξη τα εργασιακά σας επιτεύγματα όπως και τις επιτυχίες σας στην επίλυση δύσκολων καταστάσεων.

Άλλα βασικά στοιχεία για μία επιτυχή συνέντευξη είναι τα ακόλουθα:

  •         Αυτοπεποίθηση
  •         Άμεση οπτική επαφή
  •         Σταθερός τόνος φωνής
  •         Τονίστε τα δυνατά σας σημεία

Η συνέντευξη εργασίας παραμένει το σημαντικότερο μέσο μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη για την τελική απόφαση. Κάντε την κατάλληλη αναζήτηση εργασίας σε τομείς που σας ενδιαφέρουν και εντοπίστε αυτά που ζητάει η εταιρεία μέσα από τις αγγελίες εργασίας. Με την κατάλληλη προετοιμασία πριν τη συνέντευξη και με τη σωστή σύνταξη του βιογραφικού σας γίνετε ένας από τους πιο ξεχωριστούς υποψήφιους και κατακτήστε τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!