Οι περισσότεροι από όσους βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας έχουν πιθανόν περάσει από κάποια συνέντευξη για την επιλογή προσωπικού.  Οι εταιρείες πλέον για να καταλήξουν στην επιλογή του ιδανικού υποψηφίου είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά είδη συνεντεύξεων.

 

Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους για εργασία είναι εξοικειωμένοι με την  προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος του ανθρώπινου δυναμικού, κάνει  συγκεκριμένες και δομημένες ερωτήσεις σχετικά με την εργασιακή εμπειρία, τις ακαδημαϊκές γνώσεις, τις ικανότητες, τα επιτεύγματα και τους στόχους σχετικά με την καριέρα του.

 

Σε αρκετές περιπτώσεις πριν από την  προσωπική συνέντευξη προηγείται μια τηλεφωνική συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, ο υποψήφιος καλείται συνοπτικά να παρουσιάσει τις ικανότητες του και το ενδιαφέρον του για τη θέση εργασίας.

 

Κάποιες εταιρείες για κάποιες θέσεις εργασίας είναι δυνατόν να επιλέξουν για την αρχική αξιολόγηση τους να κάνουν ομαδικές συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια των οποίων ο υπεύθυνος του Ανθρώπινου Δυναμικού παίρνει συνεντεύξεις σε παραπάνω από έναν υποψήφιους οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά και να παρουσιάσουν συνοπτικά κάποια στοιχεία για  την εργασιακή τους εμπειρία.

 

Τέλος, κάποιες άλλες, λιγότερο διαδεδομένες μορφές συνεντεύξεων είναι η καταστασιακή, η συμπεριφορική και η συνέντευξη άγχους που χρησιμοποιείται, συνήθως, για την κάλυψη θέσεων σε υψηλότερα κλιμάκια.

 

Για την αναζήτηση εργασίας επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr