Η συνέντευξη εργασίας είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στον εργοδότη να κρίνει εάν το άτομο που έχει απέναντί του είναι το κατάλληλο για την κάλυψη μίας θέσης. Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τον εαυτό του και το βιογραφικό του με τον καλύτερο τρόπο.

 

Τα είδη συνέντευξης ποικίλουν – από τη συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο, μέχρι ομαδική συνέντευξη ή συνέντευξη μέσω skype. Ωστόσο, σε όλους τους τύπους υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο εργαζόμενος, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να επιλεγεί για μία θέση εργασίας.

 

Οι συγκεκριμένοι παράγοντες σχετίζονται με τον υποψήφιο αλλά και με την εταιρεία. Τα τέσσερα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε καλά είναι τα ακόλουθα:

 

  • Γνώση του βιογραφικού σας

 

Οι εργοδότες αναλύουν εκτενώς το βιογραφικό σας κατά την αξιολόγησή του για να διαπιστώσουν αν ταιριάζετε με το προφίλ της θέσης. Πριν τη συνέντευξη εργασίας, ο εργοδότης το έχει διαβάσει καλά και, πιθανόν, έχει σημειώσει κάποια σημεία που θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Φροντίστε να γνωρίζετε καλά το βιογραφικό σας και να είστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενη ερώτηση. Ταυτόχρονα, κάντε καλή έρευνα για το τι πρέπει να συμπεριλάβετε και τι να αποφύγετε κατά τη σύνταξή του. Επίσης, πριν στείλετε το βιογραφικό σας για μία θέση εργασίας, φροντίστε να είναι προσαρμοσμένο κατάλληλα για τη συγκεκριμένη θέση.

 

  • Γνώση της εταιρείας

 

Η γνώση της εταιρείας δεν είναι μόνο να γνωρίζετε τον τομέα δραστηριοποίησής της. Μία εκτενής έρευνα θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε πολλά, όπως τις βασικές της αξίες, το εργασιακό της περιβάλλον και τα ορόσημά της. Ταυτόχρονα, θα σας βοηθήσει να ρωτήσετε πράγματα για την εταιρεία στη διάρκεια της συνέντευξης. Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις συνέντευξης είναι εάν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να μάθετε ή να ρωτήσετε. Βάσει της έρευνας σας, απαντήστε ανάλογα και κερδίστε τις εντυπώσεις.

 

  • Γνώση των αρμοδιοτήτων της θέσης

 

Πριν τη συνέντευξη πρέπει να γνωρίζετε τι περιλαμβάνουν τα καθημερινά καθήκοντα της θέσης. Έτσι, μπορείτε να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας αρμοδιότητες προηγούμενων θέσεων που συνάδουν με την τωρινή θέση και να δείξετε έτσι ότι είστε ο κατάλληλος υποψήφιος. Στη συνέντευξη, αναφερθείτε αναλυτικότερα στα εργασιακά καθήκοντα που είχατε και προβάλλετε πώς αυτά ταιριάζουν με την εργασία που θέλετε.

 

 

  • Γνώση της διαδικασίας συνέντευξης

 

Ίσως να μην είναι πολύ εύκολο να μάθετε πληροφορίες για το συγκεκριμένο κομμάτι, ωστόσο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα στάδια που περιλαμβάνει η συνέντευξη εργασίας. Ενδεικτικά, το δεύτερο στάδιο της συνέντευξης μπορεί να περιέχει κάποια τεστ αξιολόγησης που θα πρέπει να συμπληρώσετε ή διεξαγωγή συνέντευξης στην ίδια την εταιρεία, σε περίπτωση που η πρώτη συνέντευξη έχει γίνει σε κάποια εταιρεία εύρεσης εργασίας, όπως είναι η Randstad.

 

Προετοιμαστείτε κατάλληλα πριν τη συνέντευξη και, κατά τη διάρκειά της, παρουσιάστε τον καλύτερο εαυτό σας σε συνάρτηση με τον επαγγελματισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές εργασίας, επισκεφθείτε το blog της Randstad Hellas.