Η συνέντευξη εργασίας για λογιστές, ή γενικά για τον οικονομικό κλάδο, πολλές φορές κρύβει εκπλήξεις και για να επιτύχετε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι πολύ καλά.

 

Η ολοκληρωμένη προετοιμασία αποτελείται από κάποια βασικά στοιχεία. Η γνώση του βιογραφικού σας είναι το πρώτο. Ίσως ακούγεται αυτονόητο, όμως για να επιτύχετε σε μία συνέντευξη εργασίας για λογιστήριο πρέπει να έχετε προχωρήσει σε μία σωστή σύνταξη βιογραφικού και να είστε ικανοί να το περιγράψετε. Ποιες ήταν οι προηγούμενες εργασίες σας και τι καθήκοντα είχατε; Ποια ήταν τα προσωπικά σας επιτεύγματα; Τι πιστοποιήσεις κατέχετε και πόσο εύκολα, ή δύσκολα, τις αποκτήσατε;

 

Οι ερωτήσεις συνέντευξης για θέσεις λογιστηρίου ενδέχεται επίσης να είναι απρόβλεπτες, συνεπώς η προετοιμασία είναι απαραίτητη. Πιθανή θεματολογία σχετίζεται με ερωτήσεις τεχνικού περιεχομένου καθώς, στον συγκεκριμένο κλάδο, η γνώση της τεχνολογίας όπως και των εργαλείων που διευκολύνουν την καθημερινή εργασία είναι απαραίτητα.

 

Άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να έχει εξετάσει και προετοιμάσει ένας υποψήφιος είναι οι ερωτήσεις τύπου case studies. Ο λογιστικός και ο οικονομικός κλάδος είναι αρκετά απρόβλεπτοι και οι καταστάσεις που προκύπτουν απαιτούν άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις συνέντευξης αποτελούν έναν τρόπο για τους εργοδότες για να εντοπίσουν τη δημιουργικότητα και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων των εργαζομένων τους.

 

Η προετοιμασία της συνέντευξης για εργασία στον λογιστικό κλάδο πρέπει επίσης να περιλαμβάνει καλή και ολοκληρωμένη έρευνα της εταιρείας. Ανατρέξτε στα επιτεύγματα της εταιρείας και μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της. Είναι σίγουρο ότι θα κερδίσετε τις εντυπώσεις, καθώς θα δείξετε ότι είστε ένας ενημερωμένος εργαζόμενος που γνωρίζει το περιβάλλον και την κουλτούρα της εταιρείας που θέλει να εργαστεί.

 

Γενικότερα, φροντίστε να είστε προετοιμασμένος για κάθε πιθανή ερώτηση και σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε την απάντηση, η προσπάθειά σας να δώσετε μια εξήγηση θα μετρήσει θετικά. Ξεκινήστε τώρα την αναζήτηση εργασίας για θέσεις λογιστηρίου και γίνετε ένας ξεχωριστός υποψήφιος.