Εφόσον σας δοθεί η ευκαιρία να βρεθείτε σε μια συνέντευξη για εργασία όταν φτάσετε στο τέλος της συνάντησης σας μην διστάσετε να θέσετε τις ερωτήσεις σας.   Οι ερωτήσεις γενικότερα που πρόκειται να γίνουν ιδανικά θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί από πριν έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι σχετικές απορίες αλλά και για να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την συγκεκριμένη θέση εργασίας.   Οι ερωτήσεις που μπορεί ένας υποψήφιος να θέσει και ανάλογα με το στάδιο της αξιολόγησης μπορούν να καλύψουν διευκρινήσεις σχετικά με τον εργοδότη, τις αρμοδιότητες και τις απαιτήσεις του ρόλου καθώς και  τον τρόπο λειτουργίας ενός τμήματος.   Στην περίπτωση που δεν τεθούν ερωτήσεις, τότε η συνέντευξη εργασίας θα ολοκληρωθεί, ενώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα το στέλεχος που διεξάγει την διαδικασία να θεωρήσει ότι δεν υπήρξε το απαραίτητο ενδιαφέρον για την θέση απασχόλησης για την οποία έγινε η συνέντευξη εργασίας.