Η συνέντευξη επιλογής ή interview σύμφωνα με τον αγγλική ορολογία αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες επιλογές αξιολόγησης για ένα εργοδότη που θέλει να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό για τις θέσεις εργασίας που προσφέρει.

Και ενώ οι περισσότεροι που αναζητούν εργασία γνωρίζουν τις απαντήσεις σχετικά με την προϋπηρεσία τους και τις ικανότητες τους τελικά κατά την συνέντευξη επιλογής δεν έχουν  την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα στοιχεία εκείνα που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν.

Ένας από τους βασικότερους λόγους εντοπίζεται στην έλλειψη προετοιμασίας πριν από την συνέντευξη κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσεις σε νευρικότητα αλλά και λανθασμένες απαντήσεις τις οποίες μπορείτε να αποφύγετε αν αφιερώσετε κάποιο χρόνο πριν βρεθείτε στην συνάντηση με τον επόμενο εργοδότη.

Στο /blog θα βρείτε όλες τις απαραίτητες συμβουλές για την προετοιμασία σας για τη συνέντευξη επιλογής