Στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, η συνέντευξη εργασίας  είναι η διαδικασία κλειδί για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε ένα υποψήφιο εργαζόμενο.

Στην Ελλάδα, παρά τις αλλαγές στην αγορά εργασίας που έχουν επιβληθεί από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, μεγάλο μέρος του εργασιακού δυναμικού δεν έχει περάσει από συνέντευξη εργασίας. Αυτό υποδηλώνει μια άγνοια των Ελλήνων εργαζομένων σχετικά με τις συνήθεις πρακτικές που εφαρμόζονται στις συνεντεύξεις. Η μη εξοικείωση των ατόμων με τη διαδικασία της συνέντευξης ενδεχομένως να οδηγεί σε λάθη, τα οποία τους κοστίζουν την πιθανή μελλοντική εργασία τους. Σύμφωνα με έρευνες, πολλά στελέχη ανθρώπινου δυναμικού αποφασίζουν αν θα προσλάβουν ένα άτομο μέσα στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα της συνέντευξης. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να αποφύγει τα λάθη και να δημιουργήσει θετική εντύπωση στον συνεντευκτή;   Γενική Εικόνα Η πρώτη εντύπωση που θα δώσει ο εργαζόμενος είναι το βασικότερο μέρος της συνέντευξης και καθορίζει τη ροή της. Η γενική εικόνα του υποψηφίου πρέπει να είναι πρέπουσα ώστε να μην απορριφθεί εξ αρχής. Είναι κρίσιμο να έχετε επαγγελματική εμφάνιση και να είστε καθαροί. Προσαρμοστείτε ανάλογα με την περίσταση. Αυτό θα δώσει την εντύπωση πως προσέχετε όλους τους τομείς της ζωής σας και αντιμετωπίζετε τη συνέντευξη και κατ’ επέκταση την εργασία σας με σοβαρότητα. Η ευγένεια και η ευπρέπεια είναι στοιχεία που δεν πρέπει να αμεληθούν.   Γλώσσα Σώματος Η σημασία της γλώσσας του σώματος συχνά υποτιμάται από τους εν δυνάμει εργαζομένους. Η συμπεριφορά και οι κινήσεις του σώματος καταδεικνύουν σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητας του υποψηφίου, τα οποία δύσκολα προετοιμάζονται και έτσι είναι πολύ σημαντικά για τους συνεντευκτές. Επιχειρήστε να έχετε αρκετή οπτική επαφή και να χαμογελάτε. Αναδεικνύει αποφασιστικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες. Κάντε μια δυνατή χειραψία, ώστε να μεταδώσετε την αυτοπεποίθησή σας. Τέλος να έχετε σωστή στάση σώματος και να μην σταυρώνετε τα χέρια σας, προκειμένου να μη φανείτε αμήχανοι και αρνητικοί.   Πληροφορίες - Προετοιμασία Όλοι οι interviewers εκτιμούν τις γνώσεις που έχουν οι υποψήφιοι για τον οργανισμό που επιθυμούν να δουλέψουν. Επιπροσθέτως, η προετοιμασία για πιθανές ερωτήσεις με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του υποψηφίου σε αυτές αξιολογείται θετικά (όχι οι “ξύλινες” απαντήσεις). Αν είστε προετοιμασμένοι, θα αποδείξετε στον συνεντευκτή το γεγονός ότι είστε αποφασισμένοι να πάρετε τη δουλειά και ότι είστε οργανωτικοί και ενδελεχείς. Μην αναφέρετε αρνητικά στοιχεία της προηγούμενης εργασίας σας! Κανένας manager δε θα ήθελε στην ομάδα του ένα άτομο που δημιουργεί αρνητικό κλίμα!   Αυτογνωσία Η αυτογνωσία είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας στον τομέα της εργασίας. Αν γνωρίζετε τα δυνατά σας σημεία, τις θετικές πτυχές της εργασιακής σας εμπειρίας και τις δυνατότητες σας για επιτυχία στην εν λόγω θέση, θα είναι πιο εφικτό να κατορθώσετε να τα μεταδώσετε στους recruiters. Να είστε ρεαλιστικοί. Κανένας δεν είναι αλάνθαστος και καθόλα επιτυχημένος στην καριέρα του. Είναι ανθρώπινο να έχετε αδυναμίες. Αν ερωτηθείτε, απλά φροντίστε να μην τις παρουσιάσετε ως μειονεκτήματα σας, αλλά ως στοιχεία που σας δίνουν κίνητρο για διαρκή βελτίωση.   Επικοινωνία Τέλος, θεωρείται βασικό να επιτύχετε μια καλή επικοινωνιακή σχέση με τον interviewer, μια “σύνδεση”. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την θέση για την οποία εξετάζεστε ή να ζητήσετε περαιτέρω πληροφόρηση για την εταιρεία. Είναι σημαντικό να ακούτε προσεκτικά και να μη φοβάστε. Θετικά επίσης θα αντιμετωπιστεί ένα ευχαριστήριο follow up email ή σημείωμα.   Καταληκτικά, η συνέντευξη εργασίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως “αναγκαίο κακό”, αλλά ως ευκαιρία: ευκαιρία για τον υποψήφιο να κερδίσει την συμπάθεια και την εμπιστοσύνη του συνεντευκτή, να εμφανίσει τις ισχυρές πλευρές του χαρακτήρα του και να επικοινωνήσει τις δεξιότητές του. Προετοιμαστείτε λοιπόν αποτελεσματικά για τη διαδικασία, οπλιστείτε με  θάρρος και ετοιμαστείτε να ανοίξετε την επόμενη πόρτα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σας!