Έχετε ψάξει τις αγγελίες; Έχετε στείλει το βιογραφικό σας για θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν; Σας έχουν καλέσει για κάποια συνέντευξη για εργασία ; Για να έχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε, κατά τη διάρκεια κάποιας συνέντευξης για δουλειά , χρειάζεται, πέραν της προετοιμασίας σας για τη συνέντευξη και της έρευνας που θα έχετε κάνει για την εταιρία που αποτελεί τον πιθανό εργοδότη σας, θα πρέπει να έχετε τη αντιμετώπιση που θα αναδείξει και τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να προτιμηθείτε εσείς να αναλάβετε τη συγκεκριμένη εργασία .

Η υιοθέτηση μίας στάσης η οποία διέπεται από έντονη αυτοκριτική και δίνει έμφαση σε αδύνατα σημεία και ελλείψεις στο χαρακτήρα μας και στο βιογραφικό μας αντί να αναδεικνύει τις ικανότητες και τα επιτεύγματα μας, σίγουρα, δε θα μας οδηγήσει στον επιθυμητό στόχο, την ανάδειξη μας ως ιδανικού υποψηφίου και την κατάληψη της θέσης εργασίας . Αντίθετα, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη συνέντευξη σαv μία ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας και να αναδείξουμε τις ικανότητες μας με επαγγελματισμό, τόσο όσον αφορά στη συμπεριφορά μας όσο και στην εμφάνιση μας, και να κερδίσουμε τις εντυπώσεις.

Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επιδράσετε στην εξέλιξη κάποιας συνέντευξης για δουλειά αρκεί να διατηρήσετε τον επαγγελματισμό σας, απέναντι στον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού, να διατηρείτε τον έλεγχο των σημείων στα οποία δίνεται έμφαση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (έμφαση στα δυνατά σας σημεία και απομάκρυνση της συζήτησης σχετικά με τις αδυναμίες) και της εικόνας που δίνετε προς τα έξω (επαγγελματίας, υπεύθυνος, με αυτοπεποίθηση).

Αν θέλετε να προετοιμαστείτε καλύτερα για την αναζήτηση εργασίας επισκεφθείτε το www.randstad.gr/blog