Η συνέντευξη εργασίας είναι μια διαδικασία την οποία κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν υποψήφιοι που δείχνουν προετοιμασμένοι και έτοιμοι να διεκδικήσουν την εργασία που αναζητούν. Υπάρχουν όμως και υποψήφιοι που ενώ δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία για πάρα πολύ καιρό, στην συνέντευξη παρουσιάζονται απροετοίμαστοι και χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ένας υποψήφιος κατά την διάρκεια της συνέντευξης όπου συναντάει κανείς υποψήφιους να ρωτάνε αμέσως για το επίπεδο του μισθού και τις ώρες εργασίας και άλλοι που θέλουν να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες και αρμοδιότητες που θα υπάρχουν κατά την διάρκεια της ημερήσιας εργασίας

Όταν ένας υποψήφιος θέλει να προετοιμαστεί για τη συνέντευξη εργασίας, είναι σημαντικό να έχει υπόψη του κάποιες βασικές ομάδες από ερωτήσεις  που θα μπορούσε να του θέσει ο συνεντευκτής.

  1. Ερωτήσεις για το βιογραφικό του: σχετικά με την εργασιακή του εμπειρία και την εκπαίδευσή του, κατά κύριο λόγο.
  2. Ερωτήσεις σχετικά με την προσωπικότητά του.
  3. Ερωτήσεις σχετικά με τις φιλοδοξίες και τα μελλοντικά του σχέδια.
  4. Ερωτήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να συνδέονται τα προσόντα, τα ενδιαφέροντα και οι φιλοδοξίες του με τη θέση απασχόλησης που αναζητά.
  5. Ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία η τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει.

Μπορείτε να σκεφτείτε τέτοιες ερωτήσεις και να προσπαθήστε να βρείτε τις απαντήσεις έτσι ώστε να δώσετε την καλύτερη εικόνα για τον εαυτό σας,  να υποστηρίξετε την υποψηφιότητά σας για την εκάστοτε θέση εργασίας, αλλά και να παρουσιάσετε ένα επαγγελματικό προφίλ.