Η αξιολόγηση ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες διαδικασίες, ανάλογα με τη θέση, το επίπεδό της, τα προσόντα που απαιτούνται, την εταιρία. Τέτοιες διαδικασίες μπορεί να είναι η τηλεφωνική και η πρόσωπο-με-πρόσωπο συνέντευξη εργασίας, η εξέταση του επιπέδου γνώσης μιας ξένης γλώσσας, του επιπέδου γνώσης ηλεκτονικών υπολογιστών, η εκτίμηση των διαπραγματευτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του υποψήφιου, κτλ.

Για ποιον λόγο μια αξιολόγηση να περιλαμβάνει τόσες διαδικασίες εφόσον ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του πως γνωρίζει καλά μια ξένη γλώσσα και χρησιμοποιεί με ευχέρεια ηλεκτρονικό υπολογιστή; Αυτό γίνετε προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεών και ετοιμότητας του να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες απαιτήσεις κάποιων δεξιοτήτων αυτό το διάστημα και όχι γιατί θεωρείται πως ο υποψήφιος δεν είναι ειλικρινής

Τι γίνεται όμως εάν μια εταιρία δεν διαθέτει τον χρόνο ή τα μέσα για να κάνει την αξιολόγηση δεξιοτήτων για τους υποψηφίους που επιθυμεί να προσλάβει, για να καλύψει τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό; Μια εταιρία μπορεί να αναθέσει την αναζήτηση και επιλογή προσωπικού σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, όπως η Randstad. Εμείς δεσμευόμαστε για να παρέχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, λοιπόν, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6770523 για την Αθήνα ή στο 2310-414731 για τη Θεσσαλονίκη.