Περίπου το 85% από τις νέες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο διάστημα μεταξύ 2002 και 2010 δημιουργήθηκαν από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε την ουσιαστική συμβολή αυτών των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρώπης στον τομέα της εργασίας .

Μεταξύ 2002 και 2010, οι θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 1.1 εκατομμύριο ανά έτος, με τις μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη στα μεγέθη του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις αντίστοιχες μεγαλύτερες εταιρείες.

Σημαντικό ποσοστό από τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν είναι πιθανόν να οφείλετε στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, κάτι το οποίο φαίνεται να στηρίζει και η Ε.Ε η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε 16 μέτρα με τα οποία μέχρι το 2015 θα διπλασιαστούν οι πωλήσεις  από τα καταστήματα στο internet.

Πηγή: Randstad Holding 17-01-2012