Το επίπεδο απασχόλησης και οι τάσεις στην αγορά εργασίας ακολουθούν συνήθως την αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Αυτό φαίνεται εξάλλου και από τα αποτελέσματα που διαμορφώνονται μέσα και από την έρευνα Workmonitor την οποία δημοσίευσε για το δ’ τρίμηνο του 2011 και καταγράφει τις προοπτικές για την αγορά εργασίας για το 2012.

Όπως οι εργοδότες προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες στην αγορά και προσπαθούν να βρίσκουν νέους τρόπους για να επιτύχουν τους στόχους τους, έτσι και οι υποψήφιοι για εργασία θα χρειαστεί να συνεχίσουν την προσπάθεια τους  που θα τους οδηγήσει στην εύρεση της επόμενης εργασίας τους.

Από την στιγμή που παραγωγική δραστηριότητα εξελίσσετε αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει κινητικότητα και θα υπάρχουν νέες ανάγκες για εργασία.