Οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει πάντα να ενημερώνονται σχετικά με τις τελευταίες τάσεις στην απασχόληση μέσα από έρευνες και δημοσιεύσεις που γίνονται από πανεπιστήμια, εργοδότες, αλλά και εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Η Randstad, κατέχοντας ηγετικό ρόλο στον κόσμο της εργασίας, εκπονεί κάθε τρίμηνο την έρευνα Workmonitor η οποία καλύπτει τις τάσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Στη πρόσφατη έρευνα Workmonitor η οποία δημοσιεύθηκε, αναλύθηκε  η επίδραση που έχει η μερική απασχόληση στη καριέρα, καθώς και η εκπροσώπηση μεταξύ των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο. Στο /ergasia_erevna μπορείτε να διαβάσετε τα συμπεράσματα, αλλά και τα αποτελέσματα από όλες τις χώρες.

Παράλληλα, οι θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται από τα διάφορα μέσα μπορούν επίσης να μας δώσουν μια εικόνα για την απασχόληση αυτό το διάστημα.