Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι προτιμούν να θυσιάσουν τις απολαβές και τις παροχές που λαμβάνουν για να θεμελιώσουν το δικαίωμα τους για συνταξιοδότηση. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η ερεύνα που πραγματοποιήθηκε από την Aon Consulting.

Από την μελέτη που έγινε σε 7.279 εργαζόμενους στην Ευρώπη, το 29% δεν επιθυμεί η τοπική κυβέρνηση να προβεί σε αύξηση των ορίων ηλικίας για την απόδοση σύνταξης, ακόμη και αν θα χρειαζόταν να λάβουν λιγότερα χρήματα για την συνταξιοδότηση τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι εργαζόμενοι σε δέκα από τις πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, δήλωσαν σε ένα μεγάλο ποσοστό ότι δεν θα είχαν πρόβλημα να λάβουν μικρότερη σύνταξη, παρά το γεγονός ότι στοιχεία όπως η γήρανση του πληθυσμού αλλά και τα συστήματα ασφάλισης της κάθε χώρας πιέζουν καθημερινά τις κυβερνήσεις για αύξηση των ορίων ηλικίας.

Παρά τις αντιθέσεις των εργαζομένων, στην Ιρλανδία το 46%, στη Δανία τό 44% και στην Μ. Βρετανία σε ποσοστό 41% των εργαζομένων αναμένεται να εργαστεί και αφού συμπληρώσει το 65 έτος.

Στους εργαζόμενους που έλαβαν μέρος στην Ισπανία, τη Γερμανία, τη Ελβετία και το Βέλγιο διαπιστώθηκε η έντονη αντίθεση τους για εργασία σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Πηγή: randstad.com (the world of work)

Στο www.randsyad.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στον κόσμο της  εργασία αλλά και για συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας.

Αν είστε εργοδότης και ενδιαφέρεστε για εύρεση και αξιολόγηση μόνιμου προσωπικού επικοινωνήστε με τους συμβούλους hr της randstad .