Πριν από μερικούς μήνες το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας (NICE) στη Μ. Βρετανία δημοσίευσε σχετικές οδηγίες για την βελτίωση της ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας που στοχεύουν στην μείωση του στρες και την βελτίωση της ψυχικής και εργασιακής υγείας των εργαζομένων στην εργασία τους .

Οι οδηγίες του NICE προειδοποιούν για το κόστος που μπορεί να δημιουργήσει σε μία εταιρία τα προβλήματα που μπορεί να σχετίζονται με την ψυχική υγεία και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προτάσεις:

  • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη και ενθάρρυνση για τις εργασίες που ολοκληρώνουν καθημερινά

  • Κάθε εταιρία θα πρέπει να οργανώνει σεμινάρια για την βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων καθώς και αξιολογήσεις σε διαφορετικά διαστήματα για την αντιμετώπιση τους στρες.

  • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουνε επαρκή ενημέρωση για τα διακαιώματα τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους

  • Οι μάνατζερ και οι διευθυντές θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να δίνουν εποικοδομητικά σχόλια και να μην αναλώνονται μόνο στην κριτική.

  • Οι εταιρίες και οι οργανισμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ευέλικτες μορφές εργασίας και να παρέχουν την δυνατότητα για εργασία από το σπίτι η εργασία μερικής απασχόλησης .

  • Με την εφαρμογή ερωτηματολογίων και την ανάλυση της συχνότητας απουσιών μπορεί να γίνει καταγραφή των εργαζομένων που βρίσκονται υπό πίεση .

  • Το σύστημα υγείας θα πρέπει να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες  ανθρώπινου δυναμικού σε μικρομεσαίες εταιρίες που δεν έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν από μόνες τους λύσεις σε εργαζόμενους που έχουν στρες στην εργασίας τους.

Ενδιαφέρεσαι για μόνιμη απασχόληση ή προσωρινή απασχόληση;  Κάνε αναζήτηση για όλες τις θέσεις εργασίας στην  Randstad Hellas