Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα της εργασίας στην Ελλάδα  έχουν αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, αναδιαμορφώνοντας τη διαδικασία και τα κριτήρια εύρεσης εργασίας  . Ενώ το παλαιό ψυχολογικό συμβόλαιο υπαγόρευε την αναζήτηση ενός σταθερού περιβάλλοντος εργασίας   και την επιλογή καριέρας , χωρίς διαφοροποιήσεις μετά την πρώτη επιλογή, το νέο συμβόλαιο υπαγορεύει την προσαρμογή των εργαζομένων σε δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας  και σε περισσότερες αλλαγές στην καριέρα   τους, ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής.

 

Πολλές φορές, αυτά τα νέα δεδομένα σχετικά με την εργασία  προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις στο απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό , σύμφωνα με τους ειδικούς, και αναλόγως, διαμορφώνουν και την αντιμετώπιση του απέναντι στην καριέρα  του. Ένα μέρος των εργαζομένων αρνείται να δεχτεί και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στη δουλειά του και να καταλήγει, κάποιες φορές, ακόμα και σε ανεργία. Μία άλλη ομάδα εργαζομένων επιλέγει να μην καταφύγει στην επιλογή να προσαρμοστεί και να βρει απασχόληση σε κάποια εταιρία αλλά να επιδιώξει να αναπτύξει κάτι προσωπικό. Αυτή η ομάδα έχει αποδεχτεί τα νέα δεδομένα και χαρακτηρίζεται από μεγάλη καινοτομία.

 

Η επόμενη ομάδα του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού  αποδέχονται τα νέα δεδομένα αλλά ψάχνουν για δουλειά  σε κάποιο χώρο εργασίας που χαρακτηρίζεται από πιο παραδοσιακά δεδομένα. Η τελευταία ομάδα, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να καταλάβει τις νέες θέσεις εργασίας, είναι εκείνη που αποδέχεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Εσείς σε ποια ομάδα εργαζομένων ανήκετε;

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα αλλά και τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6770523.