Η προσωρινή απασχόληση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο συγκεντρώνει πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον στην αγορά εργασίας, καθώς οι εταιρίες πλέον, στρέφονται σε νέες και καινοτόμες μεθόδους σε αυτή την γεμάτη προκλήσεις οικονομική περίοδο. Πολλές επιχειρήσεις που βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυξημένες οικονομικές πιέσεις, αναγνώρισαν ότι θα πρέπει να επανεξετάσουν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Μερικοί εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους μέσω προσωρινής απασχόλησης,  με σκοπό να ταιριάζουν τα επίπεδα στελέχωσης με τις ροές εργασίας που ποικίλλουν καθημερινά. Οι εργοδότες χρησιμοποιούν επίσης υπαλλήλους προσωρινής απασχόλησης, για να αυξήσουν τα επίπεδα στελέχωσης  στα projects μικρής διάρκειας και για να στελεχώσουν θέσεις που είναι προσωρινά κενές λόγο ασθένειας, γονικής άδεια, ή δυσκολίες κατά την διαδικασία της εύρεσης του κατάλληλου προσωπικού.

Κάποιοι εργοδότες, επίσης, προτιμούν να ξεκινήσουν συνεργασία με κάποιους εργαζόμενους στα πλαίσια προσωρινής απασχόλησης πριν την μετατροπή τους σε μόνιμους υπαλλήλους. Ξεκινώντας με προσωρινή και συνεχίζοντας με μόνιμη απασχόληση δίνεται στον εργαζόμενο η ευκαιρία να βιώσει την εταιρία, τη δουλειά και τον/την προϊστάμενό του.

Για περισσότερες πληροφορίες για την προσωρινή απασχόληση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Randstad στο 210 6770523.