Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασία στην Ευρώπη  παρά τα γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά παρουσιάζει σημαντικά σημεία ανάκαμψης οι Ευρωπαϊκές χώρες δεν βρίσκονται ακόμα στο ίδιο επίπεδο και ακολουθούν με αργούς ρυθμούς τις οικονομικές εξελίξεις της Αμερικής και της Ασίας.

Τα δυσχερή δημοσιοοικονομικά στοιχεία δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη της εργασίας ενώ προβλέπετε ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν σημαντικές αλλαγές στο ιδιωτικό τομέα. Στο διάστημα από 1 Απριλίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010 το Εurofound κατέγραψε 214 μεταβολές στην δομή και λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών, από τις οποίες στις 141 περιπτώσεις υπήρξες και μείωση θέσεων εργασίας.

Στο ίδιο διάστημα οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν έφτασαν περίπου στις 25.000 ενώ οι δουλείες που χάθηκαν πλησίασαν τις 50.000.

Σε γενικές γραμμές η κατάσταση της οικονομία στην Ευρώπη Ένωση των 27 χωρών παρουσιάζει σταθερότητα και τάσεις επιστροφής στα δεδομένα πρώτου της οικονομικής κρίσης στο διάστημα 2008 – 2009.

Οι χώρες που δείχνουν την πιο σημαντική ανάπτυξη στην στον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας είναι η Ρουμανία με 4895 θέσεις εργασίας ενώ ακολουθούν η Αγγλία, η Ιρλανδία και η Σλοβακία με 3.785, 2.930 και 2.890 νέες θέσεις αντίστοιχα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουλίου και είναι διαθέσιμη στο site του Εurofound