Η ΕΝΕΠΑΣΕ εκπροσωπώντας τις νομίμως αδειοδοτημένες εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης, επιθυμεί να παραθέσει τα επιχειρήματά της, τα οποία ομόφωνα εγκρίθηκαν από όλα τα μέλη της στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, σχετικά με την αλλαγή της νομοθεσίας για τις εργασιακές σχέσεις. Τα μέλη της ΕΝΕΠΑΣΕ ενισχύοντας ευέλικτες και απολύτως νόμιμες μορφές απασχόλησης και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, αντιτίθενται δημόσια στο νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας.

Ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανέργων, οι εν λόγω διατάξεις θα επιτείνουν με βεβαιότητα το κύμα ανεργίας, προσθέτοντας επιπλέον 22.000 ανέργους την επόμενη κιόλας ημέρα της ψήφισής τους. Πέραν αυτού, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τα οριζόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 2008/104/ΕΚ, η οποία απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων για την ενθάρρυνση ευέλικτων μορφών εργασίας και την άρση οποιωνδήποτε περιορισμών εργασίας το αργότερο έως τις 5 Δεκεμβρίου του 2011.

Τα κυριότερα προβλήματα που απορρέουν από τις σχετικές τροποποιήσεις είναι τα εξής:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΠΑ

Απόδειξη του έκτακτου και εποχιακού χαρακτήρα της Προσωρινής ΑπασχόλησηςΟ έκτακτος και εποχιακός χαρακτήρας δεν αποδεικνύεται στην πράξη από τις επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα καταργούνται οι νόμιμες θέσεις εργασίας που θα προέκυπταν.

Καθορισμός δωδεκάμηνης διάρκειας της προσωρινής απασχόλησηςΣήμερα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων, η διάρκεια των συμβάσεων μπορεί να φτάνει και τους 18 μήνες, γεγονός αποδεκτό από τη νομοθεσία και συμβατό με την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης. Η ΕΝΕΠΑΣΕ δεν συμφωνεί με τον καθορισμό περιορισμένης διάρκειας, λόγω του ότι σε αρκετές περιπτώσεις, τα έργα απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα για την περάτωσή τους, γεγονός που προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και μονιμότητας στους εργαζόμενους.

Προτεινόμενη εξομοίωση των όρων εργασίας των προσωρινώς απασχολουμένων με αυτούς του μόνιμου προσωπικούΗ εν λόγω διάταξη θα οδηγήσει σε παράνομες μορφές εργασίας αφού θα εκτιναχθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται έκτακτο προσωπικό.

Κοινοτική Οδηγία 2008/104/ΕΚΗ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.  Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2011 θα πρέπει να ενημερωθεί η επιτροπή για την άρση των περιορισμών στην αγορά εργασίας. Το νέο σχέδιο νόμου, που φέρνει μόνο περιορισμούς, εάν ψηφισθεί ως έχει, θα επιφέρει άλλη μία βέβαιη καταδίκη της χώρας μας από την Επιτροπή.

 

Το νέο Σχέδιο Νόμου έχει ή οφείλει να έχει ως στόχο την αποτροπή παράνομων μορφών απασχόλησης, οι οποίες συνοδεύονται –μεταξύ άλλων- και από έλλειψη ασφάλισης σε πλείστες περιπτώσεις. Με τη σημερινή όμως διατύπωση των Διατάξεών του το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ο περιορισμός της δραστηριότητας των νόμιμα αδειοδοτημένων εταιριών -εννέα συνολικά σε όλη τη χώρα- οι οποίες λειτουργούν ως θεματοφύλακες της νόμιμης προσωρινής απασχόλησης. Απασχόληση η οποία τη δεδομένη περίοδο αποτελεί σημαντική προοπτική για τους ανέργους.