Τι επιδιώκουν οι εργαζόμενοι από τη δουλειά τους;

Σκεφτόμενοι τι επιδιώκουν οι εργαζόμενοι από τη δουλειά τους, το πρώτο που πιθανόν να μας έρθει στον νου είναι ο μισθός και τα bonus. Δεν είναι, όμως, το μόνο. Η αναγνώριση από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους είναι εξίσου σημαντική επιδίωξη, και μάλιστα συχνά, ακόμα σημαντικότερη.

Επίσης, το αίσθημα ότι ανήκει ένας εργαζόμενος σε μία ομάδα είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι περνούν πάνω από το 1/3 του ημερήσιου χρόνου τους στην εργασία, χρειάζεται να αισθάνονται μέλη αυτής της ομάδας: του οργανισμού ολόκληρου, του τμήματος στο οποίο ανήκουν, των άμεσων συνεργατών τους.

Από τις σημαντικότερες, όμως, επιδιώξεις είναι και αυτή της εκπαίδευσης και της συνεχούς ανάπτυξης στον τομέα απασχόλησής τους. Με αυτόν τον τρόπο νιώθουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, και μπορούν να προσφέρουν περισσότερα στον οργανισμό όπου εργάζονται.

Οι εργοδότες που λαμβάνουν υπόψη τους τις επιδιώξεις των εργαζομένων τους και που ενδιαφέρονται σε πιο προσωπικό επίπεδο για τις ανάγκες τους, πετυχαίνουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση, αλλά και αυξημένη παραγωγικότητα.

Ενημερωθείτε στο www.randstad.gr για τις θέσεις εργασίας στον τομέα σας.