Οι συνθήκες στην απασχόληση στην Ελλάδα παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις και προσκλήσεις από διάστημα σε διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor της Randstad η οποία διεξάγεται  4 φορές τον χρόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ασχολείται με τις τάσεις στην απασχόληση μπορούμε να πούμε ότι το ενδιαφέρον των εργαζομένων στρέφεται σε διαφορετικά στοιχεία σε κάθε περίοδο.

Τον Μάρτιο στα αποτελέσματα της έρευνας μπορούσε κάποιος να δει ότι σε ένα ποσοστό 72% όσων έλαβαν μέρος, εξέφρασαν την επιθυμία ότι ήθελαν να αλλάξουν απασχόληση. Αντίστοιχα στα αποτελέσματα της έρευνας που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 51% είναι ευχαριστημένοι από την απασχόληση τους αλλά και από ον εργοδότη τους σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα .