Στην αγορά εργασίας  τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους εργοδότες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει συχνή παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων που επικρατούν μέσα από έρευνες και μελέτες που διεξάγονται όπως είναι η : έρευνα αμοιβών, παροχών και τάσεων στην εργασία η οποία υλοποιήθηκε από την Randstad.

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται σε ετήσια βάση από την Randstad στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καταγράφει τις τάσεις που επικρατούν σχετικά με τις αμοιβές και τις παροχές σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες.

Οι πληροφορίες και τα συμπεράσματα μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη πηγή ενημέρωσης και γνώσης για την στρατηγική που ακολουθούν οι εργοδότες στο συγκεκριμένο τομέα.