Σήμερα χάρη στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο κλάδος της Πληροφορικής συνεχίζει να εξελίσσεται, καλύπτοντας μία ποικιλία επαγγελμάτων. Νέες θέσεις εργασίας προκύπτουν ή παλιές αναπροσαρμόζονται στα καινούρια δεδομένα, προσφέροντας αξιόλογες ευκαιρίες καριέρας.

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε κάποια από τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα του κλάδου.

  • Developers (Front-End, Back-End, Full Stack κλπ.): Οι αρμοδιότητες και τα εργασιακά καθήκοντα των developers είναι πολλά, καθώς απαιτείται συνεργασία με άλλες ειδικότητες, όπως τους business analysts, τους project managers, ακόμη και με τον πελάτη. Ωστόσο, τα βασικά καθήκοντα γι' αυτές τις θέσεις εργασίας σχετίζονται με τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού για τη δημιουργία εφαρμογών λογισμικού. Είναι, επίσης, υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρμογή, συντήρηση και αναβάθμιση αυτών των προγραμμάτων.
  • Tester / QA Engineer:  Ένας tester είναι αρμόδιος να εντοπίσει, σε πρώτο στάδιο, τις απαιτήσεις της επιχείρησης για την οποία εργάζεται ή αντίστοιχα για την εταιρεία του πελάτη, έτσι ώστε να προβεί στις απαιτούμενες δοκιμές του λογισμικού υλικού, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι λειτουργεί σωστά και ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες τους με τον καλύτερο τρόπο. Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται σε διάφορα περιβάλλοντα και υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτοματοποιημένα ή μη (automation / manual testing) προκειμένου να περιοριστεί οποιοδήποτε λάθος. Ταυτόχρονα, ο QA Engineer είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των αντίστοιχων δοκιμών σε μετέπειτα φάσεις, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
  • Web Designers (UI/UX):  Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αλληλεπιδρούν και συντονίζονται ώστε να επιτευχθεί το σωστό αποτέλεσμα.  Η βασική ευθύνη ενός UX (User Experience) Designer  είναι να προσπαθήσει να ενισχύσει την ικανοποίηση των χρηστών με τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και του προϊόντος - εφαρμογής.  Στη συνέχεια, ένας UI Designer είναι υπεύθυνος για το πώς παρουσιάζεται το προϊόν – εφαρμογή στον πελάτη. Λειτουργεί, δηλαδή, έτσι ώστε το προϊόν να είναι φιλικό και εύχρηστο προς τον χρήστη.  Πρόκειται για δύο θέσεις εργασίας, οι οποίες παρά το ότι έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, πρέπει να συνεργάζονται για να βγει το σωστό αποτέλεσμα και σε πολλές περιπτώσεις καλύπτονται από τον ίδιο επαγγελματία.
  • Business Intelligence Professional: Η θέση ενός BI Professional είναι αρκετά απαιτητική, καθώς είναι υπεύθυνος για την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών πληροφόρησης αλλά και για την αποδοτικότερη επεξεργασία των δεδομένων, με στόχο τη μετατροπή τους σε χρήσιμες πληροφορίες για τους σκοπούς της ανάλυσης των επιχειρήσεων και τη δημιουργία αναφορών. Πρέπει να κατέχει σημαντική γνώση επάνω στο αντικείμενό του, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή αλλά και την αποθήκευση των δεδομένων.
  • Information Security Specialist: Κύρια αρμοδιότητα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, είναι η προστασία των συστημάτων από παραβιάσεις και εξωτερικούς παράγοντες, και γενικότερα η διαφύλαξη πληροφοριών από τρίτους. Ο Information Security Specialist πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς  για τα νέα συστήματα ασφαλείας και να εφαρμόζει τις σωστές πολιτικές ασφαλείας. Παράλληλα, πρέπει να διεξάγει τακτικούς ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει τυχόν ελαττώματα.
  • System Administrator: Κύριο καθήκον της θέσης, είναι η εξασφάλιση και διατήρηση της σωστής και εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος των υπολογιστών της εταιρείας. Ο System Administrator είναι υπεύθυνος, επίσης, για την εγκατάσταση νέων λογισμικών και προγραμμάτων, για αναβαθμίσεις, για την εξυπηρέτηση των εσωτερικών χρηστών του συστήματος, όπως και για την εφαρμογή και τήρηση των κατάλληλων πολιτικών για τη σωστή χρήση των υπολογιστών και του δικτύου.

 

Η λίστα των επαγγελμάτων για τον τομέα του IT δεν σταματά εδώ. Υπάρχουν κι άλλες ειδικότητες, με πολλές προοπτικές εξέλιξης. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο κλάδος της Πληροφορικής απαιτεί οπωσδήποτε ακαδημαϊκές γνώσεις, ωστόσο η εργασιακή εμπειρία και η καθημερινή επαφή με το αντικείμενο θα σας μετατρέψουν σε έναν ξεχωριστό υποψήφιο.  Μάθετε περισσότερα για τους λόγους επιλογής εργασίας στον τομέα του IT  και ξεκινήστε τώρα την αναζήτηση εργασίας.