Η εργασία στο marketing προσφέρει πολλές προοπτικές εξέλιξης. Πρόκειται για ένα τμήμα με διευρυμένες αρμοδιότητες που στοχεύουν στην αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μίας εταιρείας.

Η θέση εργασίας marketing assistant είναι μία σημαντική θέση και αποτελεί ιδανικό ξεκίνημα για έναν εργαζόμενο που επιθυμεί εργασία στον συγκεκριμένο κλάδο. Έτσι, αποκτά την πρώτη επαφή με το marketing, με τα εργαλεία του κλάδου ενώ, ταυτόχρονα, εφαρμόζει και τις ακαδημαϊκές του γνώσεις.  

Ποια είναι, όμως, τα καθημερινά καθήκοντα και τα απαιτούμενα προσόντα αυτής της θέσης; Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε κάποιες από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες και δεξιότητες για εργασία ως marketing assistant.  

Καθήκοντα στην εργασία στο marketing

Αρχικά, η εργασία στο marketing ως βοηθός έχει πολλές αρμοδιότητες διοικητικού περιεχομένου με σκοπό τη λειτουργικότητα του τμήματος. Επίσης, επειδή το τμήμα marketing ασχολείται και με το κομμάτι των επικοινωνιών, ένας βοηθός στο τμήμα πρέπει να οργανώνει τις προωθητικές παρουσιάσεις ή και να παρέχει υποστήριξη στη διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα την εταιρεία στην οποία εργάζεται, τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει και, συνεπώς, με την απόκτηση εμπειρίας βελτιώνεται συνεχώς.  

Η εργασία ως marketing assistant, περιλαμβάνει επίσης την υποστήριξη σε διάφορα project, όπως και τη διαρκή έρευνα για τη συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων, προκειμένου να σχεδιαστεί η κατάλληλη στρατηγική που να συμβαδίζει με τις ανάγκες της αγοράς. Η άμεση επικοινωνία με πελάτες, είναι πολλές φορές μέσα στα καθήκοντα ενός marketing assistant με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων και τη δημιουργία μία έμπιστης σχέσης.  

Προσόντα για την εργασία στο marketing

Σχετικά με τα προσόντα που απαιτούνται για εργασία στο marketing, είναι απαραίτητο το ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Η εργασία στο marketing προϋποθέτει ορισμένες γνώσεις για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων. Η γνώση βασικών εργαλείων marketing είναι εξίσου σημαντική.

Σε μία συνέντευξη εργασίας για εργασία στο marketing, προσπαθήστε να παρουσιάσετε τον καλύτερο σας εαυτό. Εάν είστε ένας νέος εργαζόμενος, χωρίς μεγάλη εμπειρία, δείξτε την όρεξη σας για εργασία, να μάθετε νέα πράγματα και να προχωρήστε στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε μία εκτενή έρευνα πριν από τη συνέντευξη ώστε να μάθετε χρήσιμες πληροφορίες για την εταιρεία που πρόκειται να εργαστείτε. Εάν είστε ήδη ένας υποψήφιος με εμπειρία στο marketing, μπορείτε να συμπεριλάβετε τις γνώσεις σας και τα μέχρι τώρα εργασιακά επιτεύγματά σας στο βιογραφικό σας και, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να είστε περισσότερο αναλυτικός.  

Το marketing είναι ένα τμήμα που προσφέρει μεγάλες προκλήσεις και κάθε ημέρα είναι διαφορετική στην καθημερινή σας εργασία. Ξεκινήστε τώρα την αναζήτηση για αγγελίες εργασίας για δουλειά στο marketing και διεκδικήστε κορυφαίες θέσεις στο αντικείμενο σας.  Καλή επιτυχία!