Οι θέσεις των αναλυτών δεδομένων (Data Analysts) απαιτούν οι υποψήφιοι να διαθέτουν αποδεδειγμένες ικανότητες στα μαθηματικά, την επιστήμη των υπολογιστών και την ανάλυση. Ένας Data Analyst, συχνά καλείται να χειρίζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα συστήματα επιχειρηματικών πληροφοριών της κάθε εταιρείας.

Τα προγράμματα αυτά, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως συστήματα διαχείρισης δεδομένων ή RDMS, είναι συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιμέρους οργανισμού. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται προγράμματα όπως το SQL, mySQL, Oracle 11i και Salesforce, καθώς και τεχνολογίες όπως τα Big Data analytics και Hadoop.

Ποια είναι τα καθήκοντα ενός Data Analyst;

Ένας ικανός Data Analyst πρέπει να είναι εξοικειωμένος με όλα τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που προέρχονται από αυτά ώστε να βοηθήσουν το προσωπικό ενός οργανισμού να λάβει τεκμηριωμένες στρατηγικές αποφάσεις.

Γενικά, οι απόφοιτοι πανεπιστημίων με γνώση στατιστικών μεθόδων και λογισμικού ανάλυσης δεδομένων, όπως το SPSS, τείνουν να ανταποκρίνονται πολύ καλά στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν εντατική έρευνα και να διαθέτουν ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, καθώς και μεγάλη εξοικείωση με την αποθήκευση δεδομένων, τη συλλογή και τη χαρτογράφηση τους. Προγράμματα του Microsoft Office όπως το Excel και το PowerPoint μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα.

Απαραίτητες δεξιότητες ενός Data Analyst

 

Με άλλα λόγια, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο του blog της Randstad, ακόμα και για αμιγώς τεχνικές ή μαθηματικές θέσεις εργασίας, τα soft skills αποτελούν πλέον απαραίτητες δεξιότητες για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Oι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ομαδικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, οι ηγετικές ικανότητες αποτελούν σημαντικά στοιχεία που προτιμά κάθε εργοδότης και μπορούν να σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα ακόμα κι αν δεν έχετε σημαντική επαγγελματική προϋπηρεσία. Εκτός από την ακριβή ανάλυση των δεδομένων, οι Data Analysts πρέπει επίσης να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τα ευρήματά τους με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, με τη μορφή εκθέσεων και παρουσιάσεων με ανώτερους συναδέλφους. Και φυσικά, είναι απαραίτητο να συντάσσουν τακτικά reports με τα ευρήματα τους, τα οποία θα λειτουργήσουν επικουρικά για τη χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης.

Ενδιαφέρεστε να χτίσετε την καριέρα σας ως Data Analyst; Δείτε εδώ όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της Randstad.