Η σύνδεση μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής έχει δημιουργήσει μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά με δεδομένα, πληροφορίες και ευκαιρίες. Οι απάτες και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο αυξάνονται συνεχώς ενώ οι επιχειρήσεις φαίνεται να είναι εξαιρετικά ευάλωτες λόγω της έλλειψης ασφάλειας στο διαδίκτυο.

χρήση δεδομένων από την επιχείρηση

Οι οργανισμοί βρίσκονται σε μία φάση ανάπτυξης ομάδων, εργαλείων και διαδικασιών ώστε να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες απειλές και προκλήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τόσο των ίδιων των οργανισμών όσο και των πελατών τους. Έτσι δημιουργούν, αγοράζουν και εξελίσσουν όλο και περισσότερες εφαρμογές (applications) προκειμένου να διασφαλίζονται τα σχετικά δεδομένα. Με τη γρήγορη ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud, τα συστήματα και τα δεδομένα (data) των οργανισμών είναι διαθέσιμα από παντού - μερικές φορές και εκτός του χώρου της “παραδοσιακής” πληροφορικής. Αυτό, συχνά οδηγεί στη δημιουργία τμημάτων information security, ενώ ένα συχνό αποτέλεσμα είναι η αύξηση του κινδύνου καθώς και του σχετικού κόστους για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Ένας τρόπος για την καλύτερη κατανόηση της αξιοποίησης και της ασφάλειας των δεδομένων είναι η εφαρμογή πιο σύγχρονων μοντέλων ανάλυσης δεδομένων και μοντέλων machine learning (ML) καθώς με τον τρόπο αυτό οι οργανισμοί είναι σε θέση να οδηγηθούν σε καλύτερη και αποτελεσματικότερη ασφάλεια.

η μετάβαση στο cloud

Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μεταφέρουν τα αρχεία τους στο cloud, καθώς τα εσωτερικά συστήματά τους (IT infrastructure: servers κτλ.) αγγίζουν τα όριά τους, λόγω του μεγάλου όγκου που καταλαμβάνουν και του ιδιαίτερα αυξημένου κόστους αγοράς και συντήρησής τους, ενώ παράλληλα, εκμεταλλεύονται όλα τα εργαλεία που η σύγχρονη τεχνολογία τούς παρέχει. Η μεταφορά των προγραμμάτων και των συστημάτων στο cloud, παρόλα αυτά, είναι δυνατό να δημιουργήσει προβληματισμό για το ποιος έχει πλέον δικαιώματα πρόσβασης σε αυτά. Η μεταφορά των αρχείων σε έναν online χώρο αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια και τον έλεγχο δεδομένων, καθώς αυτά αποθηκεύονται σε χώρο που δεν ελέγχεται.

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ο φόβος για την παραβίαση δεδομένων και η ανάγκη συμμόρφωσης με κανονισμούς όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις διαρκώς αυξανόμενες δαπάνες των εταιρειών πάνω στον χώρο του cyber security, ενώ άλλοι παράγοντες είναι ο αυξημένος φόβος απειλών ή η στοχοποίηση της εταιρείας από ανταγωνιστές της (ή ανταγωνιστές πελατών της) οι οποίοι δημιουργούν την ανάγκη για δημιουργία νέων θέσεων στον κλάδο του cyber security και της πληροφορικής γενικότερα.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η ζήτηση για θέσεις εργασίας στον τομέα του cyber security αυξήθηκε το τελευταίο έτος κατά 7%, οδηγώντας παράλληλα σε αύξηση των μισθών του συγκεκριμένου κλάδου, ενώ αναμένεται αύξηση του ποσοστού και για τo 2019. Ενδεικτικά, οι 4 θέσεις του κλάδου με τις υψηλότερες μισθολογικές αποδοχές είναι οι εξής:

  • Information security engineer
  • Information security Manager ή Director
  • Cyber security consultant
  • Penetration tester

Ενδιαφέρεστε για εργασία στον κλάδο της πληροφορικής; Δείτε τις ανοικτές θέσεις μας και κάντε την αίτηση σας!