Μεγάλος αριθμός εταιρειών  καθημερινά προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς και τις οικονομικές δυνατότητες που δημιουργούνται για κάθε κλάδο δοκιμάζοντας διαφορετικές στρατηγικές και μεθόδους , αξιολογώντας το προσωπικό σε καθημερινή βάση αλλά και κρατώντας τις δαπάνες και το budget σε χαμηλά επίπεδα.

Τι θα γίνει όμως όταν επανέλθουμε σε ρυθμούς υψηλής ανάπτυξης. Θα μπορούμε να ανταποκριθούμε με το υπάρχον προσωπικό ή θα πρέπει να εξετάσουμε την υπηρεσία της προσωρινής απασχόλησης.

H προσωρινή απασχόληση είναι η υπηρεσία που εφαρμοστεί σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες και μπορεί να προσφέρει σε ένα εργοδότη πλεονεκτήματα όπως:

  • Εύρεση των επαγγελματιών με συγκεκριμένες δεξιότητες και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Μέσο της υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες ενός εργοδότη με τους πιο ικανούς, ποιοτικούς και διαθέσιμους υποψήφιους για εργασία.
  • Άμεση κάλυψη αναγκών σε προσωπικό. Όταν μια εταιρία επιστρέφει σε ρυθμούς ανάπτυξης, άμεσα δημιουργούνται και ανάγκες σε προσωπικό. H διαδικασία της εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού συνήθως απαιτεί  αρκετό χρόνο και ενέργεια. Με την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης μπορούμε να έχουμε άμεση λύση σε υποψήφιους για εργασία οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και είναι άμεσα διαθέσιμοι για να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας εταιρίας .
  • Την στιγμή  που μια εταιρεία αναπτύσσετε η πίεση, το άγχος, ο  όγκος εργασίας και η  προσήλωση στην επίτευξη των αποτελεσμάτων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα σε όλο το μόνιμο προσωπικό. Για να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις αυτές μπορούμε να ενισχύσουμε την υπάρχουσα ομάδα με ικανά στελέχη τα οποία προσφέροντας τις υπηρεσίες  τους θα μπορέσουν να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας

Για τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης επικοινωνήστε μαζί μας στο randstad@randstad.gr