Η προσωρινή εργασία είναι ένα τρόπος απασχόλησης που εφαρμόζεται αρκετά χρόνια στην αγορά εργασίας. Σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη και την Αμερική εφαρμόζεται από πολλές εταιρίες αλλά και εργαζόμενους που θέλουν να έχουν περισσότερες επιλογές και ευελιξία στην καριέρα τους.

Στα πρώτα χρόνια που εφαρμόστηκε η προσωρινή απασχόληση οι θέσεις εργασίας που προσφερόντουσαν ήταν για συγκεκριμένες εργασίες. Σήμερα μέσω της προσωρινής απασχόλησης καλύπτονται θέσεις εργασίας σε διάφορους ειδικότητες όπως λογιστική, λιανική πώληση και πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, γραμματειακή υποστήριξη, υποστήριξη γραφείου, προγραμματιστές, υπεύθυνοι έργων (project managers) αλλά και σε θέσεις που έχουν να κάνουν με την λογιστική την παραγωγή ή logistics.

Από την προσωρινή απασχόληση μπορεί να προκύψουν πλεονεκτήματα και για τον εργαζόμενο και για τον εργοδότη. Ένας εργοδότης μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά όπως:

1. Μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα και γρήγορα τον όγκο εργασίας αλλά και τις απρόβλεπτες καταστάσεις όπως την απουσία εργαζομένων από ασθένεια, εγκυμοσύνη ή ξαφνική αποχώρηση καθώς και έκτακτες εποχικές ανάγκες ή project που θα προκύψουν.

2. Έχει την δυνατότητα να προσφέρει στους εργαζόμενους ευελιξία στην εργασία, ιδιαίτερα τώρα που οι συνθήκες της αγοράς το επιβάλλουν.

3. Μπορεί να αξιολογήσει τις δυνατότητες ενός εργαζομένου για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πριν αποφασίσει να προσφέρει πλήρη απασχόληση.

4. Μπορεί να διαμορφώσει την στρατηγική του για την προσέγγιση ταλέντων και ικανών επαγγελματιών.

5. Επιλέγοντας την προσωρινή απασχόληση η συνολική διαχείριση όλων των εργασιακών θεμάτων γίνεται από την εταιρία προσωρινής απασχόλησης όπως είναι η Randstad.

6. Μέσω τις προσωρινής εργασίας υπάρχει η δυνατότητα για εύρεση επαγγελματιών με ιδιαίτερες γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία που μπορούν να προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα. Στη Αμερική για πχ παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα σημαντική αύξηση για προσωρινή απασχόληση δικηγόρων.

7. Μέσο της προσωρινής απασχόλησης ένας εργοδότης μπορεί να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών μιας εταιρίες προσωρινής απασχόλησης όπως ή Randstad και να δημιουργήσει μια μακροχρόνια επαγγελματική σχέση.

Για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης ακολουθήστε το παρακάτω Link
/εργοδότες/υπηρεσίες/staffing-προσωρινή-απασχόληση/staffing-προσωρινή-απασχόληση.htm