Χρησιμότητα της προσωρινής απασχόλησης για κάθε εργοδότη

 

Η εταιρείες καθημερινά δίνουν σημαντικό αγώνα για να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά, αλλά παράλληλα να αναπτυχθούν. Σε αυτά τα πλαίσια διαφορετικές στρατηγικές και πολιτικές δοκιμάζονται, ενώ δεν λυπεί και η καθημερινή αξιολόγηση του  προσωπικού και ο υπολογισμών των δαπανών και του budget που πρέπει να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

 

Κάποια στιγμή όμως η αγορά θα επανέλθει στους παλιότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Τότε όμως θα έχουμε την δυνατότητα να ανταποκριθούμε με το προσωπικό που διαθέτουμε ή θα χρειαστεί να να εξετάσουμε την υπηρεσία της προσωρινής απασχόλησης ;

 

H υπηρεσία της προσωρινής  απασχόλησης μπορεί να έχει ανταπόκριση στους περισσότερους εργασιακούς κλάδους και επαγγελματικές  ειδικότητες, ενώ ένας εργοδότης μπορεί να έχει τα παρακάτω οφέλη :

 

  1. Εύρεση των επαγγελματιών με συγκεκριμένες δεξιότητες και για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Μέσο της υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες ενός εργοδότη με τους πιο ικανούς, ποιοτικούς και διαθέσιμους υποψήφιους για εργασία.
  2. Άμεση κάλυψη αναγκών σε προσωπικό. Όταν μια εταιρία επιστρέφει σε ρυθμούς ανάπτυξης, άμεσα δημιουργούνται και ανάγκες σε προσωπικό. H διαδικασία της εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού συνήθως απαιτεί αρκετό χρόνο και ενέργεια. Με την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης μπορούμε να έχουμε άμεση λύση σε υποψήφιους για εργασία οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και είναι άμεσα διαθέσιμοι για να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας εταιρίας .
  3. Την στιγμή που μια εταιρεία αναπτύσσετε η πίεση, το άγχος, ο όγκος εργασίας και η προσήλωση στην επίτευξη των αποτελεσμάτων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα σε όλο το μόνιμο προσωπικό. Για να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις αυτές μπορούμε να ενισχύσουμε την υπάρχουσα ομάδα με ικανά στελέχη τα οποία προσφέροντας τις υπηρεσίες τους θα μπορέσουν να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας