Ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για να χρησιμοποιήσει ένας εργοδότης την προσωρινή απασχόληση είναι η κάλυψη εποχικών αναγκών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων όπου για πολλούς εργοδότες υπάρχει αυξημένη ζήτηση και κινητικότητα.

Σε αυτή τη περίπτωση οι θέσεις εργασίας και το προσωπικό που απαιτείται για να μπορεί να καλυφθεί άμεσα από τη Randstad και τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης τις οποίες μπορεί (μέσω σχετικής άδειας) και παρέχει επιτυχημένα στην ελληνική αγορά.

Στο http://www.randstad.gr θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε.