Οι εργοδότες που θα επιλέξουν προσωπικό το οποίο θα εργαστεί με προσωρινή απασχόληση θα χρειαστεί να υλοποιήσουν την διαδικασία με εταιρεία που έχει δανειοδοτηθεί για να προσφέρει τις αντίστοιχές υπηρεσίες όπως είναι η Randstad.

Ένας εργοδότης που θα επιλέξει την προσωρινή απασχόληση μέσω της Randstad θα  μπορεί να επωφεληθεί καθώς η συνολική διαδικασία της πρόσληψης και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού θα υλοποιηθεί από τους συμβούλους της Randstad,  δίνοντας την δυνατότητα στα στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας να δραστηριοποιηθούν σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης στο http://www.randstad.gr