Καθώς η εταιρία σας αναπτύσσεται, μπορεί να χρειάζεστε περισσότερο προσωπικό από καιρό σε καιρό ή να είναι απαραίτητο να το αυξάνετε σε εποχική βάση. Προφανώς θα είναι απαραίτητο να προσλαμβάνετε προσωρινά απασχολούμενους προκειμένου να καλύψετε αυτές τις ανάγκες και να συνεχίσει η εταιρία σας να διαγράφει ανοδική πορεία.

Η συνεργασία σας με μία εταιρία προσωρινής στελέχωσης, όπως η Randstad, μπορεί να διευκολύνει την κάλυψη αυτών των αναγκών σας. Η Randstad, κατέχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα προσωρινής στελέχωσης, σας εξασφαλίζει άριστη κατανόηση των αναγκών σας και άριστη κάλυψή τους.

Προσδιορίζοντας τον αριθμό των προσωρινά απασχολούμενων, τα προσόντα τους και τα καθήκοντα που θα αναλάβουν, και δίνοντας έμφαση στις αξίες τους σε σχέση με αυτές της εταιρίας σας, επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο www.randstad.gr ή στο 2106770523 για Αθήνα και στο 2310414731 για Θεσσαλονίκη και ένας σύμβουλος hr θα σας ενημερώσεις για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε .