Η κύρια απόρροια της πανδημίας είναι η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που με τη σειρά της αύξησε τις θέσεις εργασίας στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς δημιουργούνται συνεχώς νέα δεδομένα και νέες ειδικότητες. Η θέση του software developer έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά εργασίας και αποτελεί πλέον μία περιζήτητη ειδικότητα από τις εταιρείες. Συγκεκριμένα, η ζήτηση για software developers ή για άλλους συναφείς ρόλους στον κλάδο της τεχνολογίας παρέμεινε ισχυρή καθ 'όλη τη διάρκεια της πανδημίας, με τις εταιρείες ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης τους να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων για τη θέση αυτή.

Η σωστή προσέγγιση ξεκινά με μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση αξίας του εργοδότη (employee value proposition), ώστε να δημιουργήσετε για την εταιρείας σας την καλύτερη δυνατή αξία - εικόνα για τους software developer υποψηφίους, καθώς και ένα θετικό περιβάλλον και ένα αίσθημα ασφάλειας για να τραβήξετε την προσοχή τους. Όταν όλα αυτά τα στοιχεία ενώνονται, η προσπάθεια προσέλκυσης κατάλληλου ταλέντου για τη θέση του software developer γίνεται ευκολότερη από όσο νομίζατε.  Αλλά πώς μπορείτε να ξεκινήσετε;

δημιουργία  ελκυστικής πρότασης αξίας του εργοδότη (employee value proposition)

Για κάποιες εταιρείες, η δημιουργία μιας ελκυστικής πρότασης αξίας του εργοδότη  (employee value proposition) είναι μια διαδικασία που μπορεί να έχουν ήδη αναλάβει παράλληλα με τη διαδικασία ανάπτυξης του employer brand. Ωστόσο, για να προσελκύσουν software developers, ενδέχεται να απαιτηθεί επανεξέταση της εικόνας της εταιρείας στην αγορά εργασίας, στοχευμένη στο τι συνήθως αναζητούν υποψήφιοι από έναν εργοδότη. Μπορείτε να ξεκινήσετε λαμβάνοντας υπόψη ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που για τους περισσότερους υποψηφίους αποτελεί στοιχείο που θα επηρεάσει καθοριστικά την απόφασή τους.

Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 70.000 software developers από το HackerRank, τα προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης είναι δύο από τις πιο συχνές παροχές που αναζητούν οι software developers από έναν εργοδότη, ακολουθεί η δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στη συνέχεια παροχή ενός ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών. Σύμφωνα με το HackerRank, οι software developers καταλαβαίνουν ότι ο γρήγορος ρυθμός αλλαγής στον τομέα της τεχνολογίας απαιτεί από εκείνους να παραμένουν διαρκώς ενημερωμένοι για τις νέες εξελίξεις στον κλάδο τους, ώστε το προφιλ τους να παραμένει  παράλληλα ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας.

Η τοποθέτηση της παροχής ενός ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών στην τρίτη θέση, δηλώνει την διαφοροποίησή τους από τους περισσότερους εργαζόμενους που ανήκουν άλλους κλάδους εργασίας. Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της Randstad για το Employer Brand του 2021 στην οποία συμμετείχαν 190.000 συμμετέχοντας από 34 χώρες και από διαφορετικούς κλάδους εργασίας, το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αποτελεί διαχρονικά το πιο σημαντικό στοιχείο προσέλκυσης ταλέντων.

Το HackerRank στo «2020 Developer Skills Report» διαπίστωσε επίσης ότι η πιο σημαντική μορφή επαγγελματικής εξέλιξης είναι η ευκαιρία εκμάθησης νέων τεχνικών δεξιοτήτων, ακολουθεί η  ικανότητα ανάληψης περισσότερων ευθυνών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων (soft skills) και τέλος η απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Είναι σαφές ότι για την αποτελεσματική προσέλκυση ταλέντων για τη θέση  software developer απαιτείται ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες εξέλιξης τους, όταν αποφασίσουν να αλλάξουν εταιρεία. Οι εργοδότες χρειάζεται επίσης να κάνουν σαφές ότι παρέχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, γιατί η παροχή ενός καλού πακέτου αποδοχών δεν θα αποτελέσει πιθανώς μια βιώσιμη στρατηγική προσέλκυσης για αυτούς τους υποψηφίους.

ισχυροποιήστε το brand σας

Η δημιουργία μιας ελκυστικής πρότασης αξίας του εργοδότη (employee value proposition) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ισχυρού employer brand που θα έχει απήχηση στους υποψηφίους, καθώς η  ισχυροποίηση του brand σας και η προσέγγιση του κοινού-στόχου αποτελούν σημαντικά στοιχεία. Αυτά απαιτούν την υπεράσπιση και την προώθηση του employer brand από τους τωρινούς και πρώην εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους πελάτες σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δημιουργία μιας καλής εμπειρίας στους υποψηφίους για τη θέση  software developer, κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους, είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική και θα επηρεάσει την τελική τους απόφαση.
 

χτίστε τη διαδικτυακή σας παρουσία

Η στρατηγική προσέλκυσης ταλέντων μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με μια αποτελεσματική ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας σας και του brand name της επιχείρησής σας. Η χρήση μιας μεθόδου προβολής της επιχείρησης σας, ελκυστικής και ευχάριστης θα βοηθήσει εκτός από την προσέλκυση, στην οριοθέτηση ισχυρών σχέσεων με τους software developers, ακόμη και αν δεν ανήκουν ακόμα στο προσωπικό της εταιρεία σας. Επειδή αυτοί οι τύποι υποψηφίων  συνήθως αναζητούν projects και θέσεις εργασίας που μπορούν να τους προσφέρουν πρόσβαση σε  γνώσεις και δεξιότητες νέων τεχνολογιών, τείνουν να αναζητούν νέες ευκαιρίες σε άλλες εταιρείες. Μια μελέτη του LinkedIn διαπίστωσε ότι ο κλάδος των software είχε το υψηλότερο ποσοστό turnover (οικειοθελών αποχωρήσεων) (13,2%) συγκριτικά με άλλους κλάδους - πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξη μακροχρόνιας σχέσης με software developers μπορεί να είναι επωφελής για τις εταιρείες που αναζητούν τα συγκεκριμένα προφίλ υποψηφίων.

Για να επιτευχθεί η παραπάνω στρατηγική, οι εταιρείες πρέπει συνεχώς να ανατροφοδοτούν τους υποψηφίους με πληροφορίες σχετικά με θέσεις εργασίας και προοπτικές εξέλιξης. Αυτό μπορεί να γίνει με την εγγραφή τους στη βάση δεδομένων σας και ενημερώνοντάς τους μέσω emails για διαθέσιμες θέσεις εργασίας ακόμη και αν είναι “παθητικοί” υποψήφιοι. Όλο και περισσότερο οι εταιρείες αξιοποιούν μεθόδους μάρκετινγκ ως έναν τρόπο για να καλύψουν θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές όταν στοχεύουν  software developers. 

Η αναζήτηση software developers θα συνεχίσει να αποτελεί πρόκληση για τις περισσότερες εταιρείες στο κοντινό μέλλον. Είναι ένας λόγος, σύμφωνα με το Dice, για τον οποίο οι μισθοί για τις θέσεις των software developers συνέχισαν να αυξάνονται το 2020, παρά το μεγάλο ποσοστό ανεργίας παγκοσμίως. Παρ΄όλα αυτά, οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους προσέλκυσης νέων ταλέντων στην ειδικότητα του software developer, ακολουθώντας μια ισχυρή στρατηγική προσέλκυσης και πετυχαίνοντας τους στόχους τους ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες των υποψηφίων τους.

Για επιπλέον καθοδήγηση, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μία έμπειρη ομάδα πρόσληψης προσωπικού. Η εξειδικευμένη ομάδα ΙΤ της Randstad μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τον ιδανικό υποψήφιο στον τομέα της πληροφορικής με βάση τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.