Συχνά διαβάζετε συμβουλές για το πώς να συντάξετε το καλύτερο δυνατό βιογραφικό, που να επικοινωνεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες και τις δεξιότητές σας. Μήπως, όμως, ξοδεύετε περισσότερο από όσο θα έπρεπε από τον χρόνο σας προκειμένου να φτιάξετε «το τέλειο βιογραφικό»;

To Τέλειο βιογραφικό δεν υπάρχει, καθώς δημιουργείται βάσει των επιλογών κάποιου ατόμου (υποψήφιος) και απευθύνεται σε κάποιο άλλο άτομο (υπεύθυνος επιλογής ανθρώπινου δυναμικού), οπότε ο παράγοντας της υποκειμενικότητας είναι εμφανής. Αυτό που υπάρχει είναι «καλογραμμένο, επαγγελματικό, στοχευμένο στη θέση εργασίας, ενδιαφέρον» βιογραφικό.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Μην αφήνετε ευκαιρίες για εργασία να περνούν ανεκμετάλλευτες, στην προσπάθειά σας να συντάξετε το καλύτερο δυνατό βιογραφικό. Να είστε επαγγελματίες και να το προσαρμόζετε ανάλογα στην θέση απασχόλησης για την οποία αιτείστε, χωρίς να αφιερώνετε μεγάλο μέρος του χρόνου σας. Η συνοδευτική σας επιστολή, επίσης, πρέπει να απαντά συγκεκριμένα στα προσόντα που ζητούνται για την εκάστοτε δουλειά, οπότε με αυτόν τον τρόπο έχετε έναν «οδηγό» για το τι θα γράψετε.

Υπάρχουν υποψήφιοι για εργασία που για όλες τις θέσεις εργασίας χρησιμοποιούν ένα γενικό βιογραφικό το οποίο δεν έχει συγκριμένη κατεύθυνση σε κάποια ειδίκευση ή δεξιότητα. Για παράδειγμα πρόσφατα ένας υποψήφιος για εργασία που είχε εργαστεί στον δημόσιο τομέα μου παρέδωσε ένα βιογραφικό το οποίο ανέφερε μόνο την υπηρεσία και τον τομέα στον οποίο είχε εργαστεί, ενώ στην πραγματικότητα είχε αποκτήσει και εμπειρία και δεξιότητες τις οποίες θα πρέπει να αποτυπώσει στο βιογραφικό για να υπάρχει ενδιαφέρον από τους διαφορετικούς εργοδότες.

Αφιερώστε λοιπόν χρόνο και αξιολογήστε το βιογραφικό σας σαν να ήσασταν εσείς ο εργοδότης. Εφόσον ολοκληρώσετε τις πιθανές αλλαγές μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση εργασίας