Ένας υποψήφιος για εργασία που ενδιαφέρεται για μια συγκεκριμένη θέση θα κάνει αίτηση για να δηλώσει το ενδιαφέρον του στέλνοντας παράλληλα το βιογραφικό σημείωμα και την συνοδευτική επιστολή.

 

Καθώς όμως για τις θέσεις εργασίας οι οποίες δημοσιεύονται υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός, εκτός από τη διαμόρφωση και την σύνταξη υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν για να υπάρχει η δυνατότητα να προκύψει θετική αξιολόγηση.

 

Το πρώτο έχει να κάνει με την παραλαβή του βιογραφικού από το στέλεχος που έχει αναλάβει την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση του προσωπικού. Ακόμα και αν το βιογραφικό σταλεί μέσο email, οι περισσότεροι εργοδότες φροντίζουν να στέλνουν μια απάντηση με την οποία ενημερώνουν για την παραλαβή του email. Στην περίπτωση που δεν συμβεί όμως αυτό μπορεί κάποιος να καλέσει έναν εργοδότη και να επιβεβαιώσει ότι έχει όντως παραληφθεί.

 

Το δεύτερο σημείο το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι τα στοιχεία επικοινωνίας. Τόσο το email όσο και το τηλέφωνο επικοινωνίας εκτός από το ότι θα πρέπει να είναι σε λειτουργία και διαθέσιμα, θα πρέπει να είναι σωστά καταχωρημένα για να μπορέσει να γίνει μια πιθανή επικοινωνία από έναν εργοδότη.

 

Τα παραπάνω μπορεί να θεωρούνται δεδομένα, παρόλα αυτά αποτελούν από τους συνήθης λόγους για τους οποίους κάποιοι υποψήφιοι δεν θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια συνέντευξη επιλογής προσωπικού.