Οι εργοδότες, κατά την αναζήτηση υποψηφίων για θέσεις Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, αναζητούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα στο βιογραφικό σημείωμα.

Για το λόγο αυτό, παρακάτω θα δοθούν ορισμένες συμβουλές για τη σύνταξη βιογραφικού για τις θέσεις αυτές στα στελέχη λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Οι ακόλουθες προτάσεις βασίζονται σε γενικές παρατηρήσεις που παρείχαν εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Randstad. Αρμοδιότητες Η απλή αναφορά στον τομέα εργασίας σας αναφορικά με την επαγγελματική σας προϋπηρεσία δεν αρκεί. Οι recruiters επιθυμούν να δουν ακριβώς τις αρμοδιότητες που είχατε στην εκάστοτε θέση εργασίας, προκειμένου να διασταυρώσουν τη συνάφειά τους με τις προδιαγραφές της θέσης που επιδιώκουν να καλύψουν. Η αναφορά στην ενασχόληση με εγγραφές γενικής λογιστικής στο παρελθόν μπορεί να σας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων υποψηφίων. Προσπαθήστε να είστε συνοπτικοί και περιεκτικοί. Θετικά αντιμετωπίζεται, επίσης, η χρήση bullets για την ακριβή αποτύπωση των δραστηριοτήτων, η οποία προσδίδει και καλύτερη συνολική εμφάνιση στο βιογραφικό. Πρότυπα Πολύ κρίσιμη θεωρείται και η αναφορά στα λογιστικά πρότυπα πάνω στα οποία έχετε εργαστεί. Σημειώστε τα Ελληνικά  ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανάλογα με το αν έχετε δουλέψει με αυτά, καθώς και το χρονικό διάστημα που τα δουλεύατε, αντίστοιχα. Προγράμματα Η σύγχρονη αγορά είναι συνυφασμένη με την τεχνολογία, ομοίως και ο κλάδος της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Κατά συνέπεια, γνώσεις χρήσης σχετικών προγραμμάτων ενδεχομένως να σας κάνουν να ξεχωρίσετε από άλλους υποψηφίους. Τέτοια προγράμματα θα μπορούσαν να είναι τα ERP αλλά και λογιστικά και προγράμματα οικονομικής ανάλυσης. Excel Μην παραλείψετε να αναφέρετε το επίπεδο γνώσης του προγράμματος Microsoft Excel, το οποίο είναι βασικό κατά την εργασία σε μία από τις εν λόγω θέσεις. Σεμινάρια Σεμινάρια πάνω σε βασικά θέματα που σχετίζονται με τον τομέα είναι απαραίτητο να αναφέρονται, καθώς πολλά παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις που δεν είναι διαθέσιμες σε όλους. 

γενικές συμβουλές

  • Το βιογραφικό σημείωμα αντικατοπτρίζει το προφίλ του υποψήφιου και έτσι δεν μπορεί να περιέχει μόνο αριθμούς. Φροντίστε, λοιπόν, να γράψετε μια σύντομη σύνοψη που να είναι αντιπροσωπευτική, ειλικρινής και θα προάγει τα ισχυρά χαρακτηριστικά σας.
  • Επιπροσθέτως, χρησιμοποιήστε μια σύγχρονη μορφή για το βιογραφικό σας, χωρίς να κάνετε υπερβολές. Λάβετε υπόψιν σας ότι θέλετε να ξεχωρίσετε για το περιεχόμενο αλλά να τραβήξετε την προσοχή με την εικόνα.
  • Τέλος, μην ξεχάσετε να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας ανάλογα με τη στοχευόμενη θέση εργασίας. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία και τις εμπειρίες σας που είναι πιο σχετικά με τις προϋποθέσεις της και θα κάνουν κάποιο recruiter να εξετάσει ενδελεχώς το βιογραφικό σας σημείωμα.

Μπορείτε να παραλληλίσετε τη δημιουργία του βιογραφικού σας με τη δημιουργία ενός ισολογισμού. Για να εξαχθεί το σωστό τελικό αποτέλεσμα πρέπει οι υπολογισμοί των επιμέρους στοιχείων να είναι ακριβείς. Δώστε, λοιπόν, έμφαση στα παραπάνω και έχετε μεγάλες πιθανότητες να πετύχετε την πρόσληψή σας στην πλέον ικανοποιητική για εσάς θέση εργασίας.