Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις εργασίας για μηχανικούς αφορούν ένα μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων, υπάρχουν ορισμένες γενικές συμβουλές και πρακτικές για σύνταξη βιογραφικού που μπορούν να κάνουν το βιογραφικό σημείωμα ενός engineer να ξεχωρίσει.

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα έγγραφο που προωθεί και αντικατοπτρίζει το προφίλ σας. Ένας πολύ επιτυχημένος μηχανικός με αδύναμο βιογραφικό ενδεχομένως να μην τραβήξει την προσοχή εργοδοτών.

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεκριμένες συμβουλές για τη δημιουργία ενός engineer CV, με βάση προτάσεις από την εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της Randstad.

  • Να είστε συνοπτικοί και περιεκτικοί

Οι μηχανικοί έχουν την τάση να δημιουργούν μεγάλα βιογραφικά σημειώματα, υπεραναλύοντας τα projects στα οποία έχουν συμμετάσχει. Ο σκοπός του CV είναι να δώσει στον εργοδότη μια γενική εικόνα για εσάς. Συνεπώς, προσπαθήστε να αναφέρετε μόνο τα βασικά σημεία της εμπειρίας σας, με περαιτέρω ανάλυση όπου εσείς κρίνετε ότι είναι απαραίτητο καθώς θα έχετε τη δυνατότητα να επεκταθείτε στη συνέντευξη.

  • Χρησιμοποιήστε Bullets ή Αρίθμηση

Θα διευκολύνετε τον recruiter να ξεχωρίσει τα σημαντικότερα σημεία του βιογραφικού σας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα  την εικόνα του.

  • Λίστα με Projects

Τα projects που έχετε υλοποιήσει είναι κρίσιμο να αναφερθούν στο βιογραφικό σας, καθώς αυτά αποτελούν την πρακτική εμπειρία σας. Μην ανησυχείτε αν μεγαλώσει η έκταση του βιογραφικού σας σημειώματος, αρκεί όσα αναφέρετε να είναι ουσιώδη. Επιπροσθέτως, συμπεριλάβετε projects που έχετε ολοκληρώσει είτε μόνοι σας είτε κατά τις σπουδές σας, εάν κρίνετε ότι είναι υψηλής σημασίας και ιδίως εάν έχετε μικρή εμπειρία.

  • Να είστε Ακριβείς

Η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο στοιχείο ενός μηχανικού, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μεταδώσετε και μέσα από το βιογραφικό σας. Αποφύγετε, λοιπόν, ορθογραφικά και συντακτικά λάθη και μην παραλείψετε να αναφέρετε συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. αριθμητικά) για project που έχετε πραγματοποιήσει.

  • Προσαρμόστε το βιογραφικό σας

Καθεμία από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας μηχανικών έχει διαφορετικές απαιτήσεις και κάθε εργοδότης αναζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στους υποψηφίους. Συνεπώς, ενώ η γενική εικόνα του CV σας θα παραμείνει σταθερή, μπορείτε να δώσετε έμφαση ή να προσθέσετε πληροφορίες σε στοιχεία που θεωρείτε ότι θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των παραληπτών, ανάλογα με την περίπτωση. Αν έχετε συμμετάσχει σε κατασκευή γέφυρας, για παράδειγμα, και ο εργοδότης αναζητά άτομα για την κατασκευή γέφυρας, εκεί οφείλετε να επικεντρωθείτε!

  • Αναφέρετε τις επιτυχίες σας

Μπορεί η συμμετοχή σας σε projects να καθορίζει το πόσο σχετικοί είστε με το εκάστοτε αντικείμενο, αλλά οι επιτυχίες σας είναι εκείνες που θα σας διαχωρίσουν από τον ανταγωνισμό για τη θέση εργασίας.

  • Αναφέρετε δεξιότητες

Μια λίστα η οποία συνοψίζει τις τεχνικές δεξιότητές του υποψηφίου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε βιογραφικού σημειώματος ενός μηχανικού.

 

Τα βιογραφικά σημειώματα των μηχανικών είναι αναγκαίο να εστιάζουν στην ακρίβεια, όπως προαναφέρθηκε. Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα. Αναφέρετε τα χαρακτηριστικά και τα επιτεύγματά σας με τρόπο συνοπτικό, δώστε την απαιτούμενη σημασία και είναι βέβαιο πως το βιογραφικό σας θα ξεχωρίσει.