Κατά την εύρεση εργασίας το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο έγγραφο το οποίο καταγράφει και προωθεί  το επαγγελματικό προφίλ ενός υποψηφίου για εργασία.

 

Παρ’ όλα αυτά το βιογραφικό από μόνο του δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί μια πρόσληψη σε ένα εργοδότη, καθώς κατά την αξιολόγηση για την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού υπάρχουν και άλλοι παράγοντες όπως για παράδειγμα η συνέντευξη επιλογής η οποία σε μεγάλο ποσοστό καθορίζει και την καταλληλότητα ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας.

 

Συνεπώς το βιογραφικό θα πρέπει να έχει την απαραίτητη προσοχή για να παρουσιάσει όσο το δυνατόν καλύτερα και χωρίς υπερβολές το επαγγελματικό προφίλ, αλλά εξίσου σημαντικοί είναι και άλλοι παράγοντες για τους οποίους θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη προετοιμασία.