Υπάρχει κάποιος υποψήφιος που δεν γνωρίζει καλά το βιογραφικό του;

 

Θεωρητικά όλοι όσοι βρίσκονται στην αναζήτηση εργασία έχουν φροντίσει ώστε το βιογραφικό σημείωμα να έχει ανανεωθεί, να διαθέτει σωστή σύνταξη και ορθογραφία, καθώς και να είναι σε θέση να εκφράσουν και προφορικά όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

Στην πράξη όμως κάποιοι εμφανίζουν αδυναμία να εκφράσουν με την ίδια άνεση τις πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και αυτό μπορεί να οφείλετε σε πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς αποτελεί η κακή προφορική προετοιμασία η οποία εφόσον γίνει στην πραγματικότητα ένας υποψήφιος για εργασία έχει τη δυνατότητα να κάνει μια επανάληψη στις ημερομηνίες, τις αρμοδιότητες και της εναλλαγές στην εργασιακή εμπειρία, κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην συνέχεια και εφόσον προκύψει μια ευκαιρία για συνέντευξη επιλογής.

 

Συνεπώς το βιογραφικό σημείωμα δεν πρέπει να περιορίζεται στη σύνταξη και τις πληροφορίες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η καλύτερη δυνατή παρουσίαση του σε προφορικό επίπεδο.