Είναι η αλήθεια πως οι υποψήφιοι στην αγορά εργασίας πετυχαίνουν πολύ συχνά συμβουλές για το πώς να γράψουν τη συνοδευτική επιστολή τους. Τι είναι, όμως, ακριβώς η συνοδευτική επιστολή;

Η συνοδευτική επιστολή είναι το κείμενο που γράφετε για να συνοδέψετε το βιογραφικό σας. Θεωρητικά, προηγείται του βιογραφικού σας σημειώματος. Σκοπός της είναι να παρουσιάσετε τον εαυτό σας με τρόπο που θα τραβήξει το ενδιαφέρον του αναγνώστη-υπεύθυνου επιλογής προσωπικού, ώστε να προχωρήσει στην ανάγνωση του βιογραφικού σας.

Και πώς θα γίνει αυτό; Συνδέοντας τα προσόντα σας με τα απαιτούμενα για τη δουλειά προσόντα, και δείχνοντας πώς θα μπορούσατε να προσθέσετε αξία στον οργανισμό μέσω των γνώσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων σας. Μην παραλείψετε να δείξετε το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην εταιρία. Έτσι αποδεικνύετε γιατί είστε ο κατάλληλος υποψήφιος.

Επίσης, στη συνοδευτική επιστολή μπορείτε να εξηγήσετε τυχόν χρονολογικά κενά που μπορεί να υπάρχουν στο βιογραφικό σας ή να συμπεριλάβετε κάτι άλλο άξιο αναφοράς.

Περισσότερες συμβουλές για τη συνοδευτική επιστολή μπορείτε να βρείτε στο blog μας.