Βασική ενότητα στο βιογραφικό σας αποτελεί η εργασιακή σας προϋπηρεσία (εάν δεν έχετε ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία λόγω των σπουδών σας, δώστε προτεραιότητα στην εμφάνιση των σπουδών). Οι ακριβείς, περιεκτικές και λεπτομερείς περιγραφές θέσεων εργασίας είναι σημαντικές για να γνωρίσει ο πιθανός εργοδότης τις επαγγελματικές γνώσεις και τις δεξιότητές σας.

Εάν προβληματίζεστε για τον τρόπο που θα παρουσιάσετε τις θέσεις εργασίας που κατείχατε, ένας συνήθης τρόπος είναι ο εξής:

Με χρονολογική σειρά και ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη, είναι σημαντικό να αναφέρετε τον τίτλο της θέσης εργασίας, το τμήμα στο οποίο βρίσκεται η θέση σας, τον επόπτη σας ή εάν είστε ο ίδιος επόπτης, να αναγράφετε σε ποιον αναφέρεστε και φυσικά μία σύντομη και περιεκτική περιγραφή των -βασικών- καθηκόντων σας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμπεριλάβετε κάποια επιτεύγματά σας, ώστε να υποστηριχθούν οι ξεχωριστές σας ικανότητες.

Παρουσιάστε την εργασιακή σας εμπειρία με ειλικρίνεια και φροντίστε να γίνουν εμφανή τα δυνατά σας σημεία. Καταχωρήσετε τώρα στη Randstad το ανανεωμένο σας βιογραφικό.

Εφόσον έχετε καλύψει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία , τις σπουδές και τις δεξιότητες σας , μια  τελευταία ενότητα του βιογραφικού μπορεί να αποτελεί η αναφορά στα ενδιαφέροντά σας. Αυτή η ενότητα σας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να δείξετε ότι έχετε ενδιαφέροντα και είστε ενδιαφέρον άτομο, αλλά και να συνδέσετε μία άλλη πλευρά της προσωπικότητάς σας με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας για την οποία αιτείστε.

Για παράδειγμα, εάν η θέση είναι πωλήσεις σε κατάστημα ένδυσης και εσείς έχετε ενδιαφέρον για τη μόδα, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παραπάνω προσόν για να σας κάνει επικρατέστερο υποψήφιο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και άν σας ενδιαφέρει μία θέση εργασίας στα  χρηματο-οικονομικά και στα ενδιαφέροντά σας αναφέρετε πως στον ελεύθερο χρόνο σας μελετάτε τις οικονομικές εξελίξεις.

Να θυμάστε, όμως, πως πρέπει να μπορείτε να υποστηρίξετε όσα αναφέρετε στο βιογραφικό σας γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τα αντίθετα.