Οι περισσότεροι υποψήφιοι για εργασία δίνουν μεγάλη έμφαση στο πώς θα φαίνεται το βιογραφικό τους στο χαρτί.  Στην σημερινή εποχή όμως θα πρέπει να γνωρίζετε το πώς μπορείτε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας ηλεκτρονικά. Παρακάτω θα βρείτε μερικές βασικά σημεία τα οποία θα σας βοηθήσουν σε αυτή την διαδικασία

1. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε βιογραφικό σας σε αρχεία που χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους εργοδότες όπως doc και pdf.

2. Αποφύγετε την χρήση γραφικών η φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση γιατί θα δημιουργήσετε ένα αρχείο με πολύ μεγάλη χωρητικότητα.

3. Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά στο κείμενο που θα καταγράψετε την εμπειρία και τις ικανότητες σας από προηγούμενες θέσεις εργασίας.

4. Επιλέξτε για το αρχείο του βιογραφικού σας ένα όνομα το οποίο να καταγράφει το όνομα/ επώνυμο σας και την ειδίκευση σας. πχ Γιώργος Παπαδόπουλος_Υπεύθυνος Πωλήσεων.doc

5. Επιλέξτε γραμματοσειρές οι οποίες θα μπορούν να διαβαστούν σε όλους τους υπολογιστές (πχ Arial, time new roman, Tahoma) και κάντε αρίθμηση για την κάθε σελίδα.

6. Με όποιο τρόπο και αν επιλέξετε να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι απευθύνεστε σε διαφορετικούς ανθρώπους, οπότε θα πρέπει να ακολουθείτε μια μορφή η οποία δομή η οποία να γίνεται κατανοητή σε όλους.