Στο βιογραφικό σας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμπεριλάβετε μία σύντομη παράγραφο που να απαντάει μέσα σε λίγες προτάσεις στην ερώτηση “πείτε μας λίγα λόγια για εσάς”. Ουσιαστικά, είναι από τα πρώτα στοιχεία που εξετάζει ένας πιθανός εργοδότης, άρα πρέπει να φροντίσετε να αναφέρετε λίγα λόγια για τον εαυτό σας και για τους στόχους σας, πάντα σε αντιστοιχία με τις αγγελίες εργασίας στις οποίες κάνετε αίτηση.

Στην εισαγωγή του βιογραφικού σας, η προσωπική σας δήλωση δεν πρέπει να αναφέρει κάτι το οποίο θα διαβάσει κανείς στις επόμενες ενότητες. Αντίθετα, είναι μια καλή ευκαιρία να εστιάσετε σε μία δεξιότητα ή σε μία εμπειρία σας η οποία είναι σημαντική και σας κάνει ιδανικό υποψήφιο για τη θέση εργασίας.

  • Γιατί πρέπει να έχω εισαγωγική ενότητα στο βιογραφικό μου;

Το personal statement ή η προσωπική δήλωση είναι η ενότητα του βιογραφικού σας που εξηγεί ποια είναι η προστιθέμενη αξία που θα φέρετε σε μία εταιρεία σαν εργαζόμενος. Μέσα σε λίγες προτάσεις, πρέπει να εξηγήσετε ποια είναι τα στοιχεία που σας κάνουν να ξεχωρίζετε και ποια χαρακτηριστικά σας θέλετε να τονίσετε στον πιθανό σας εργοδότη. Πρέπει να προσέξετε:

  1. Να τραβήξετε την προσοχή του αναγνώστη άμεσα
  2. Να είναι πλήρως κατανοητό ποιες είναι οι καλύτερες δεξιότητές σας

Για να πάρετε μία πρώτη ιδέα του τι πρέπει να περιέχει το personal statement, μπορείτε να:

  1. Να δώσετε έμφαση στα πιο σημαντικά επιτεύγματα στην καριέρα σας.
  2. Να περιγράψετε σύντομα ποιος είναι ο επαγγελματικός σας στόχος.
  • Τι βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να γράψω το personal statement μου;

Το πρώτο βήμα είναι να σκεφτείτε τρία ή τέσσερα χαρακτηριστικά που σας χαρακτηρίζουν ως επαγγελματία. Σκεφτείτε ποια είναι αυτά ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείστε καθώς και την εμπειρία που ήδη έχετε. Για τους πρόσφατους αποφοίτους, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι ακαδημαϊκής ή εθελοντικής φύσης.

Το δεύτερο βήμα είναι να σκεφτείτε ποια είναι τα στοιχεία που απολαμβάνετε περισσότερο στις εκάστοτε θέσεις εργασίας. Δεν έχει νόημα, δηλαδή, να εστιάσετε σε κάτι που ξέρετε να κάνετε καλά αλλά δεν επιθυμείτε να ασχολήστε με αυτό στην εργασιακή σας καθημερινότητα.

Το τρίτο βήμα είναι να αντιστοιχήσετε την προσωπική σας δήλωση με τις απαιτήσεις της θέσης που αναγράφονται στις αγγελίες εργασίας. Έτσι, θα είστε σίγουροι ότι ο υπεύθυνος προσλήψεων που θα εξετάσει το βιογραφικό σας θα σχηματίσει άμεσα την εντύπωση ότι έχετε το προφίλ που ζητάει.

 

Δείτε περισσότερες συμβουλές για τη σύνταξη ενός δυνατού βιογραφικού στο βίντεο που ακολουθεί: