Βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας ; Ψάχνετε νέες θέσεις εργασίας στις διάφορες αγγελίες και στέλνετε το βιογραφικό σας σε εκείνες που σας ενδιαφέρουν; Περάστε στο επόμενο βήμα, ενισχύστε το βιογραφικό σας με τη συνοδευτική επιστολή και κλείστε ένα ραντεβού για συνέντευξη για τη δουλειά που σας ενδιαφέρει!

Βασικό στάδιο, καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας σας για τη συνέντευξη είναι η έρευνα σχετικά με την εταιρία, στην οποία επιθυμείτε να πιάσετε δουλειά. Καταγράψτε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να εργαστείτε στη συγκεκριμένη εταιρία και αποδώστε τους με σαφήνεια στη συνοδευτική επιστολή. Επιπλέον, δώστε με λεπτομέρειες, ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία που θα έχει η εταιρία εφόσον επιλεγείτε να εργαστείτε για αυτήν.

Άλλο ένα στοιχείο, στο οποίο θα σας βοηθήσει η έρευνα σχετικά με τη εταιρία, είναι να μάθετε τα στοιχεία του υπεύθυνου του Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε γενικό τίτλο στη συνοδευτική επιστολή. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είστε συγκεκριμένοι και περιεκτικοί σε αυτά που λέτε ώστε να μην κουράσετε τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού , που θα διαβάσει το βιογραφικό σας, με άσκοπες φλυαρίες.

Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάτε ότι η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει το βιογραφικό σας.