Κατά τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του κατάλληλου τύπου αφού τα βιογραφικά διαφοροποιούνται τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε είδος. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κατευθυντήριοι άξονες που ακολουθούνται για τη δημιουργία βιογραφικού του κάθε είδους. Αντίστοιχα, επιλέγεται και το κατάλληλο είδος για την κάθε περίπτωση.

Ποιά είναι όμως αυτά τα είδη;

χρονολογικό βιογραφικό σημείωμα

Κατά τη δημιουργία ενός χρονολογικού βιογραφικού σημειώματος δίνεται έμφαση στην παρουσίαση της εργασιακής εμπειρίας του υποψηφίου με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Τα βιογραφικά αυτά περιέχουν επίσης μια συνοπτική παράγραφο για το προφίλ και τους στόχους του υποψηφίου, η οποία προάγει τα δυνατά σημεία του. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μορφή βιογραφικού. 

πλεονεκτήματα

 • Παρουσιάζεται ξεκάθαρα η πρόοδος της καριέρας σας.
 • Δίνεται η δυνατότητα γρήγορου εντοπισμού των προηγούμενων θέσεων και αρμοδιοτήτων σας.
 • Αν δεν έχετε μεγάλα επιτεύγματα να παρουσιάσετε, η επεξήγηση των αρμοδιοτήτων σας θα στρέψει την έμφαση σε αυτές.

μειονεκτήματα

 • Ενδεχομένως εμφανίζονται κενά στην επαγγελματική καριέρα σας.
 • Αν θέλετε να αλλάξετε καριέρα, μπορεί ο recruiter να αναζητά περισσότερο ευέλικτες  ικανότητες σας και όχι τόσο παλιές αρμοδιότητες.
 • Αν έχετε εργαστεί σε διαφορετικού είδους δουλειές, μπορεί το βιογραφικό σας να μη σας παρουσιάζει τόσο εξειδικευμένους.

 

βιογραφικό σημείωμα λειτουργιών

Σε αντίθεση με το χρονολογικό, το βιογραφικό σημείωμα λειτουργιών εστιάζει περισσότερο στις δεξιότητες και την εξειδίκευσή σας παρά στην χρονική σειρά της επαγγελματικής σας πορείας. Παρόλο που συχνά δεν προτιμάται, πολλές υψηλόβαθμες θέσεις μπορεί να χρειαστούν ένα τέτοιου τύπου βιογραφικό ως συμπλήρωμα του χρονολογικού. Αρχικά, γίνεται μια περιγραφή του προσωπικού προφίλ του υποψηφίου με αναφορά στις ικανότητές του και στη συνέχεια αποτυπώνονται τα επιτεύγματα σε προηγούμενες θέσεις εργασίας.

 πλεονεκτήματα

 • Αν δεν είχατε μια σταθερή πορεία καριέρας, με αυτό το CV θα δοθεί έμφαση στις ικανότητές σας και όχι αποκλειστικά στην εμπειρία σας.
 • Αν σκοπεύετε να αλλάξετε καριέρα, η λίστα των δεξιοτήτων σας μπορεί να σας ταιριάξει στην επόμενη θέση εργασίας σας.
 • Δε θα δοθεί βάση στην ηλικία σας.

μειονεκτήματα

 • Υπάρχει η πιθανότητα τα επιτεύγματά σας να μην αρκούν για μια ολόκληρη ενότητα αν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία.
 • Δεν προτιμάται από τους εργοδότες, καθώς θέλουν να δουν ρητά την επαγγελματική πορεία του υποψηφίου.
 • Δε σας δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσετε μια συνεχή ανοδική πορεία στη καριέρα σας.

 

εναλλακτικό/διαδραστικό βιογραφικό σημείωμα

Χρησιμοποιείται πρωτοποριακός σχεδιασμός, format και design, που έχει ως στόχο να τραβήξει τη προσοχή και να κάνει το συγκεκριμένο βιογραφικό να ξεχωρίσει. Χρησιμοποιείται κυρίως σε θέσεις που απαιτούν δημιουργικότητα, όπως στο graphic design ή στη δημιουργία διαφημίσεων. Κάθε ένα είναι ιδιαίτερο και διαφορετικό, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ακριβής καταγραφή της δομής τους.

πλεονεκτήματα

 • Αν κάνετε αίτηση για θέση που απαιτεί δημιουργικότητα ή σχεδιαστικές ικανότητες, μπορείτε να εμφανίσετε το ταλέντο σας.
 • Τραβάει την προσοχή, ιδίως αν γνωρίζετε προσωπικά τον εργοδότη και ξέρετε ότι θα ήταν δεκτικός σε ένα τέτοιο CV.

μειονεκτήματα

 • Δεν αρμόζει σε προφίλ executive/manager.
 • Μπορεί οι recruiters να μην το αντιμετωπίσουν θετικά.
 • Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην εμφανίζεται κατά την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά.

 

βιογραφικό σημείωμα φοιτητή/πτυχιούχου

Μπορείτε να επιλέξετε αυτού του είδους το βιογραφικό σημείωμα αν σπουδάζετε ή αν πήρατε πρόσφατα το πτυχίο σας. Θα υπογραμμίσετε την ακαδημαϊκή σας εκπαίδευση, στην οποία έχετε αφιερώσει χρόνο, κόπο και χρήματα, καθώς επίσης και τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει μέσα από αυτή. Αναφέρετε projects που εμφανίζουν συνάφεια με το κλάδο που σκοπεύετε να εργαστείτε. Η επιλογή του τύπου του βιογραφικού σημειώματος διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο υποψήφιος. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος επιλογή και συχνά οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα συνδυασμό από τα παραπάνω είδη. Επιλέξτε αυτό που θεωρείτε ότι προάγει με τον καλύτερο τρόπο το προφίλ σας.