Βρήκατε μια αγγελία και πρέπει να κάνετε αποστολή του βιογραφικού σας; Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα φροντίστε να αποφύγετε κάποια από τα πιο συνηθισμένα λάθη:

1.       Το βιογραφικό σας δεν θα πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση χειρόγραφο βιογραφικό ακόμα και αν διαθέτετε πολύ καλό γραφικό χαρακτήρα. Αν δεν διάθετε υπολογιστή ζητήστε από κάποιο φίλο να σας βοηθήσει.

2.       Φροντίστε ώστε να υπάρχει ομοιομορφία σε όλο το κείμενο. Το μέγεθος και το στυλ της γραμματοσειράς δεν θα πρέπει να αλλάζει.

3.       Μην χρησιμοποιείται μόνο κεφαλαία ή λέξεις χωρίς τόνους γιατί θα δείξετε αδυναμία στον γραπτό λόγο, ενώ επίσης το βιογραφικό σας πιθανόν να γίνει κουραστικό στην ανάγνωση.

4.       Αποφύγετε την χρήση του πρώτου ενικού πρόσωπου.

5.       Επιλέξετε την κατάλληλη δομή για ένα επαγγελματικό βιογραφικό.

6.       Ελέγξτε το κείμενο σας για λάθη στην ορθογραφία και στη σύνταξη.

7.       Επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε αληθείς πληροφορίες και στοιχεία τα οποία θα μπορείτε εύκολα να επικοινωνήσετε και προφορικά.

Εφόσον ελέγξατε το βιογραφικό σας για τις παραπάνω λεπτομέρειες τώρα είστε έτοιμοι για να κάνετε αίτηση στις νέες θέσεις εργασίας που χειρίζεται η Randstad.