Η σύνταξη του βιογραφικού ή ανανέωση του με τις πιο πρόσφατες λεπτομέρειες σχετικά με την εργασιακή εμπειρία ή τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν, θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και να ολοκληρώνεται προτού ξεκινήσει η αναζήτηση εργασίας. Όπως γίνεται κατανοητό και από τις αγγελίες που δημοσιεύονται στα διάφορα μέσα,  η διαμόρφωση ενός βιογραφικού σημειώματος κρίνεται πλέον απαραίτητη ακόμα και για θέσεις εργασίας για τις οποίες οι εργοδότες παλιότερα δεν θα είχαν μια τέτοια απαίτηση.   Καθώς, λοιπόν το βιογραφικό αποτελεί την επαγγελματική ταυτότητα του κάθε υποψήφιου για εργασία θα πρέπει πάντα κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να μπορεί να γίνει άμεσα ή όποια αίτηση στις ευκαιρίες για απασχόλησης που θα προκύψουν .