Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αναμφίβολα πολύτιμο μέλος για κάθε εταιρεία σε οποιοδήποτε κλάδο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια θέση που προσελκύει πολλούς υποψήφιους, οι οποίοι χρειάζεται να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Αν στοχεύεις σε μια θέση εργασίας στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού, παρακάτω μπορείς να διαβάσεις λίγα λόγια για το ρόλο αυτό αλλά και κάποιες βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη θέση.

διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ανάθεσης ανθρώπινου δυναμικού (internal - external recruiter).

Οι εξωτερικοί συνεργάτες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού δεν εργάζονται για μια συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μέσω μιας εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι η Randstad Hellas, και αναζητούν υποψήφιους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας πελάτη τους, λειτουργώντας ως μεσάζοντες μεταξύ υποψηφίων και εταιρειών.


Οι εσωτερικοί συνεργάτες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικου (internal ή inhouse) εργάζονται μόνο για μια συγκεκριμένη εταιρεία και είναι υπεύθυνοι για την αναζήτηση και πρόσληψη νέων εργαζομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. Επίσης φροντίζουν για την ικανοποίηση και ασφάλεια του προσωπικού της εταιρείας, για τις συνθήκες εργασίας, αναπτύσσοντας διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό, ώστε να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης.

ποιος είναι ο ρόλος του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού;

Συνοπτικά, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού είναι το άτομο για την στελέχωση των κενών θέσεων και γενικά για τα θέματα που σχετίζονται με τους εργαζόμενους. Αυτό περιλαμβάνει καθήκοντα, όπως η δημοσίευση αγγελίας μιας θέσης εργασίας, η αναζήτηση υποψηφίων, η αξιολόγηση  των προσόντων τους, η διαπραγμάτευση του μισθού και γενικά οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την πρόσληψη προσωπικού. Ο κύριος στόχος του πάντα είναι να βρει τον κατάλληλο υποψήφιο για κάθε ανάγκη που προκύπτει σε οποιοδήποτε τμήμα της εταιρείας.

ποιες  οι δεξιότητες που απαιτούνται για τον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού;

Ανεξάρτητα από τον τίτλο της θέσης και την ιδιότητα του υπεύθυνου ως εξωτερικού ή εσωτερικού συνεργάτη, υπάρχει ένα σύνολο δεξιοτήτων που κάθε υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού θα ήταν χρήσιμο να κατέχει. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από αυτές τις δεξιότητες που εντοπίζονται σ’ έναν υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού.

#1 προσοχή στη λεπτομέρεια.

Αποτελεί ζωτικής σημασίας δεξιότητα, καθώς είναι εξαιρετικά σημαντικό ο υπεύθυνος να θυμάται κάθε λεπτομέρεια για τους υποψηφίους του. Ακόμα και αν έχει μιλήσει με λίγους υποψήφιους, χρειάζεται να θυμάται τη θέση τους, την εμπειρία τους, τα προσόντα και την προθυμία τους για την προσφερόμενη θέση.

#2 δεξιότητες marketing.

Η εύρεση ταλέντων στη σημερινή αγορά εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι πολύ μεγάλος και οι υποψήφιοι πολύ επιλεκτικοί  για το που θα στείλουν την αίτησή τους. Ειδικά το φαινόμενο αυτό παρατηρείται περισσότερο στον κλάδο της πληροφορικής, όπου η ζήτηση υποψηφίων είναι μεγαλύτερη. Οπότε ο υπεύθυνος χρειάζεται να γνωρίζει πώς να “πουλήσει” τη θέση που χειρίζεται, ώστε να προσελκύσει περισσότερους υποψήφιους ώστε να δεχτούν να περάσουν από συνέντευξη. Στη συνέχεια να πείσει τον εργοδότη για το προφίλ του υποψηφίου που έχει αξιολογήσει και τέλος να πείσει τον υποψήφιο να αποδεχτεί την προσφορά εργασίας.

#3 επικοινωνιακές δεξιότητες.

Ανεξάρτητα από τη θέση που προσπαθεί να καλύψει, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το βασικό σύνδεσμο μεταξύ μιας εταιρείας/εργοδότη και ενός υποψηφίου. Ο τρόπος επικοινωνίας περιλαμβάνει τηλεφωνικές συνομιλίες, ηλεκτρονικά μηνύματα ( email ) ή μηνύματα μέσω των κοινωνικών μέσων ( Linkedin). Ανάλογα με την προσέγγιση του, μπορεί είτε να προσελκύσει είτε να αποθαρρύνει έναν υποψήφιο. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, επίσης, το να είναι καλός ακροατής και αναλυτής της γλώσσας του σώματος, ώστε να ακούει τις ανάγκες της εταιρείας και να καταλαβαίνει πώς αισθάνονται και τι σκέφτονται οι υποψήφιοί του.

#4 κοινωνικές δεξιότητες.

Είναι σημαντικό ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποψηφίους του, ενημερώνοντας τους για την εξέλιξη της υποψηφιότητάς τους ή τα στάδια της πρόσληψής τους, δημιουργώντας έτσι μια θετική εμπειρί. Αρκετοί είναι οι υποψήφιοι που απογοητεύονται και δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία πρόσληψης εξαιτίας της έλλειψης επικοινωνίας από έναν υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της συνέντευξης, θετικό ή αρνητικό, οι υποψήφιοι είναι σημαντικό να ενημερώνονται. Η επικοινωνία χτίζεται με μια ειλικρινή σχέση μεταξύ του υπεύθυνου και του υποψηφίου και δημιουργείται αντίστοιχα  ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στον υποψήφιο. 

#5 δεξιότητες multitasking.

Η πρόσληψη προσωπικού είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και υπάρχουν πολλά στάδια μεταξύ της δημοσίευσης αγγελίας και της τοποθέτησης του υποψηφίου σε μια θέση. Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται να δημοσιεύσει αγγελίες θέσεων εργασίας, να αξιολογήσει τις αιτήσεις, να προγραμματίσει συνεντεύξεις, να ενημερώνει τον εργοδότη- πελάτη σχετικά με την κατάσταση της πρόσληψης (π.χ. παροχή λίστας κατάλληλων και καταρτισμένων υποψηφίων) και να προετοιμάζει τους υποψήφιους πριν από τις συνεντεύξεις με τους εργοδότες- πελάτες.

#6 υπομονή.

Αποτελεί μια σημαντική δεξιότητα για έναν υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, καθώς η πρόσληψη του κατάλληλου υποψηφίου μπορεί μερικές φορές να σημαίνει πολλές συνεντεύξεις, αν δεν βρίσκει τον κατάλληλο για τη θέση. Αν και αυτό μερικές φορές, ίσως, είναι απογοητευτικό, είναι σημαντικό να διατηρεί την ψυχραιμία του και να παραμένει επαγγελματίας.

ποιες ενέργειες μπορεί να κάνει ένας υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ώστε να βελτιώσει τις δεξιότητες του;

Όσο καλός και να είναι ένας υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού στα καθήκοντά του, πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ώστε να γίνει καλύτερος. Παρακάτω μπορείς να διαβάσεις κάποια από τα βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις ώστε να εξελίξεις την καριέρα σου.

#1 συνεχής ενημέρωση και μετεκπαίδευση.

Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού που δεν έχει κάποια εξειδίκευση στον αντίστοιχο κλάδο και στοχεύει σε μια υψηλόβαθμη θέση, θα ήταν καλό να παρακολουθήσει κάποια προγράμματα μετεκπαίδευσης σχετικά με το αντικείμενο. Επιπλέον υπάρχουν αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης στον τομέα διοίκησης ανθρώπινων πόρων, που προσφέρονται από δημόσια αλλά και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τέλος είναι αναγκαίο να ενημερώνεται για τις εξελίξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ώστε να προλαβαίνει οποιαδήποτε πρόκληση προκύπτει.

#2 ευελιξία και νέοι μέθοδοι στη διαδικασία συνέντευξης.

Αρκετοί είναι οι υποψήφιοι που εξακολουθούν να αναζητούν μια νέα θέση εργασίας ενώ ήδη εργάζονται. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να διευκολύνει τους υποψηφίους του, προγραμματίζοντας μια συνέντευξη εξ αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης. Χρειάζεται να είναι ενημερωμένος για τις τελευταίες τάσεις τεχνολογίας, ώστε να την χρησιμοποιεί αποτελεσματικά.

που κυμαίνεται ο μισθός ενός υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού;

Στην έρευνα της Randstad για τις τάσεις HR και τους μισθούς 2021 παρουσιάζονται οι χαμηλότεροι και οι υψηλότεροι μισθοί, ανάλογα τον τίτλο της θέσης σε ποικίλους κλάδους εργασίας. Όσον αφορά τον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού, ο χαμηλότερος μισθός κυμαίνεται  στα 1000 ευρώ και ο υψηλότερος στα 7000 ευρώ (* μικτός μισθός).


Η ομάδα μας μεγαλώνει και αναζητάμε τους επόμενους συνεργάτες μας! Αναρωτιέσαι πως είναι να είσαι μέλος της ομάδας μας; Καμία μέρα δεν είναι ίδια, αλλά αν στο επίκεντρο βάζεις τον άνθρωπο, επιδιώκεις την επίτευξη των στόχων σου και πιστεύεις ότι η ομαδικότητα βοηθάει στην επιτυχία τότε εσένα ψάχνουμε! Κάνε την αίτησή σου.