Ποιο είναι το έργο που επιτελούν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού; Τι είναι αυτό που τους καθιστά αναγκαίους για μια επιχείρηση;

Οι σύμβουλοι hr έχουν ποικίλες αρμοδιότητες. Γενικά, λειτουργούν ως εξωτερικοί ειδικοί που δίνουν κατευθυντήριες γραμμές στο προσωπικό ή στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας. Ορισμένοι προσλαμβάνονται για να διαχειριστούν ζητήματα στελέχωσης, να κάνουν αξιολογήσεις απόδοσης των εργαζομένων και να καθορίζουν αποζημιώσεις αλλά και προνόμια που οι τελευταίοι μπορεί να λάβουν. Συχνό είναι, επίσης, το φαινόμενο να ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων, τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων αλλά και με την έρευνα για ανθρώπινους πόρους. Η γκάμα των υπηρεσιών τους ξεκινά από μια απλή εργολαβία σε ένα ζήτημα στελέχωσης έως και την πλήρη υποκατάσταση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Οι σύμβουλοι έρχονται σε βοήθεια της επιχείρησης σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Για παράδειγμα, ένας εξωτερικός σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αναλάβει την όλη διαδικασία κάλυψης μια κενής θέσης εργασίας σε μια επιχείρηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την περιγραφή της θέσης, τη δημιουργία αγγελιών, την αναζήτηση υποψηφίων, την εξέταση βιογραφικών αλλά και τη διενέργεια συνεντεύξεων έως και την τελική επιλογή. Όταν υπάρχει η ανάγκη για μια πρόσληψη, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είτε ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία, με τον HR Manager να κάνει την τελική επιλογή, είτε καλεί συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαδικασία. Πολύ συχνά προτιμάται η δεύτερη επιλογή, καθώς οι εξωτερικοί σύμβουλοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς και, κατά συνέπεια, είναι σε θέση να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή υποψηφίου για τη θέση ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με οικονομικότερο τρόπο, μακροπρόθεσμα. Μια άλλη διαδικασία που ενδεχομένως να αναλάβουν εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων. Οι σύμβουλοι επισκέπτονται τις εταιρείες και βεβαιώνονται πως οι υπάλληλοι έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την εκτέλεση των εργασιών τους αλλά και τη ψυχοσύνθεση για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των ικανοτήτων και της καριέρας τους. Συχνά οργανώνουν workshops ή trainings, που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των εργαζομένων. Επιπροσθέτως, οι σύμβουλοι HR φέρνουν σε πέρας και τα προγράμματα outplacement. Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν εργαζομένους στην αναζήτηση της επόμενης εργασίας τους. Σε περίπτωση που από κάποιοι εργαζόμενοι αποχωρούν από μια εταιρεία , χρησιμοποιείται το outplacement για την εκπαίδευση τους ως προς την αναζήτηση εργασίας, την ενημέρωσή τους για τις συνθήκες της αγοράς και την πιθανή επανατοποθέτησή τους σε άλλες σχετικές θέσεις εργασίας. Τέλος, είναι κοινή πρακτική εξωτερικοί σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού να αναλαμβάνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων και θέσπισης ενός αξιοκρατικού συστήματος παροχών και αμοιβών. Η εξωτερική γνώμη και οι ειδικές γνώσεις των συμβούλων συνήθως οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς να δημιουργούνται προστριβές στο εσωτερικό της επιχείρησης. Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση οι εξωτερικοί σύμβουλοι hr είναι πολλαπλά και προφανή. Οι ανθρώπινοι πόροι μιας εταιρείας είναι το βασικότερο στοιχείο που θα της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οπότε η επένδυση σε αυτούς κρίνεται αναγκαία. Η Randstad διαθέτει εξειδικευμένους συμβούλους που μπορούν να φέρουν σε πέρας με αποτελεσματικό τρόπο τις παραπάνω υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.