Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) αποτελεί βασικό κομμάτι μίας εταιρείας καθώς είναι υπεύθυνο για τη σωστή στελέχωση της επιχείρησης, για την εκπαίδευση των υπαλλήλων αλλά και για την περαιτέρω επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ποιες όμως είναι οι βασικές αρμοδιότητες του τμήματος; Με τι σχετίζεται ο κλάδος HR; Τι προσόντα θα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος για μία καριέρα στο ανθρώπινο δυναμικό; Στη συνέχεια, παρουσιάζονται έξι κύριες δραστηριότητες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού όπως και οι κύριες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος για θέσεις εργασίας στο HR.

 1. Τμήμα Πρόσληψης (Recruitment): Κύρια αρμοδιότητα του recruitment είναι η εύρεση και στελέχωση των θέσεων εργασίας με τα καταλληλότερα άτομα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι recruiters είναι υπεύθυνοι για την αναζήτηση και αξιολόγηση των εργαζομένων. Σημαντικό  ρόλο παίζει το διάστημα που θα χρειαστεί ο recruiter για να βρει τον κατάλληλο υποψήφιο, καθώς πολλές φορές οι χρονικές προθεσμίες είναι πολύ περιορισμένες.
 2. Υγεία & Ασφάλεια (Health & Safety): Το συγκεκριμένο κομμάτι του Ανθρώπινου Δυναμικού φροντίζει ώστε να παρέχονται οι βέλτιστες ποιοτικά εργασιακές συνθήκες εργασίας στους υπαλλήλους. Είναι, επίσης, υπεύθυνο για θέματα αποζημίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος.
 3. Τμήμα Αμοιβών & Παροχών (Compensation & Benefits): Τα άτομα που εργάζονται στο συγκεκριμένο τμήμα είναι υπεύθυνα για τις παροχές προς τους υπαλλήλους, είτε αυτές αφορούν αποδοχές, είτε άλλες ανταμοιβές της εταιρείας, όπως βραβεία ή δώρα για τη μακροχρόνια προσφορά ενός εργαζομένου στην εταιρεία. Κάποιες φορές το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί και αρμοδιότητα του τμήματος μισθοδοσίας (payroll).
 4. Εργασιακές Σχέσεις (Employee Relations): Οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων ή των εργαζομένων και των ανώτερων στελεχών αποτελεί βασικό κομμάτι του τρόπου διαμόρφωσης ενός εταιρικού περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο κομμάτι του HR είναι αρμόδιο να βρει τρόπους για την ενδυνάμωση των εργασιακών σχέσεων. Οι τρόποι αυτοί ποικίλουν και δεν έχουν πάντα χρηματικά κίνητρα.
 5. Compliance: Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή των σωστών και νόμιμων πρακτικών ώστε να διασφαλιστούν οι σωστές συνθήκες εργασίας και να προλάβει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που μπορεί να εμποδίσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων.
 6. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη (Training & Development):  Το τμήμα στοχεύει στο να δώσει στους εργαζομένους την απαραίτητη εκπαίδευση και να τους μεταδώσει εργασιακές αξίες ώστε να ενταχθούν αποδοτικά στο εταιρικό περιβάλλον. Τα άτομα του συγκεκριμένου τμήματος πρέπει να εφοδιάσουν τους εργαζομένους με τα κατάλληλα εργαλεία που θα συμβάλλουν στην επαγγελματική τους επιτυχία.

Οι θέσεις εργασίας στο τμήμα HR προϋποθέτουν ορισμένα βασικά προσόντα. Ένας υποψήφιος για αυτές τις θέσεις θα πρέπει να:

 • διαθέτει άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες πειθούς·
 • να ξέρει να δημιουργεί τις εργασιακές σχέσεις·
 • να προωθεί τις εταιρικές και προσωπικές αξίες, γεγονός που θα αποφέρει οφέλη στις εργασιακές σχέσεις·
 • να προσαρμόζεται εύκολα στο εργασιακό περιβάλλον αφού πολλές φορές οι συνθήκες εργασίας δυσχεραίνουν, επειδή ο κλάδος του ανθρώπινου δυναμικού συναντά διαρκώς νέα άτομα με διαφορετικούς χαρακτήρες·
 • να μπορεί να διαχειρίζεται πολλά πράγματα ταυτόχρονα (multi-tasking) λόγω των γρήγορων εργασιακών ρυθμών.

Οι θέσεις εργασίας στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πολλές και η κάθε μία αποτελεί και μία διαφορετική πρόκληση. Ξεκινήστε τώρα την αναζήτηση εργασίας στο HR και εξελιχθείτε σε ένα ξεχωριστό επαγγελματία του κλάδου.